1959

59 03 29 Paasmorgen~, Schrift 13, Preek 6

59 05 17 Harmelen – derde preek

59 03 29 Paasmorgen~, Schrift 13, Preek 6

59 05 17 Harmelen – derde preek

59 05 17 Harmelen – eerste preek

59 05 17 Harmelen – tweede preek

59 05 17 Harmelen – vierde preek

59 05 17 Harmelen 2

59 05 17 Harmelen verso schrift

59 05 17 Harmelen

59 05 24 Schermerhoorn, Hebr 12, 1-2, Hebr 10, 35-39, Hebr 12, 1-17, enz enz [59 05 31 Schiermonnikoog, 59 06 21 Giesenburg, 59 06 28 Winsum]

59 05 24 St. Pancras, Fil 2, Peek 2, Schrift 16 [dubbeling 59 06 07 Krimpen ad IJssel, 59 08 02 Kootwijkerbroek]

59 06 21 Ottoland, Fil 3

59 11 29 Winsum, Matth 21, 33-4, Jes 5, 1-7 Schrift 14

59 11 dd Schrift 14, Preek 2

59 12 06 Winsum, Fil 2, Preek 1, Schrift 16,

59 12 13, Winsum, Jes 9, 1-5, Jes 7, 1-17, Jes 8,23, Jes 9, 1-6,

59 12 20 Winsum, Joh 6, 56, Joh 6, 1-15, 22-31, Joh 6, 52-58 HA

59 12 24 Schrift 11, Preek, Kerstavond

59 12 24 Winsum, Kerstavond, Hervormde Kerk, Luk 2, 51b-53

59 12 24 Winsum, Liturgie Kerstnachtdienst

59 12 25 Winsum, Eerste Kerstdag, Luk 2, 8-14,20a, Fil 1, 5-11

59 12 dd Winsum, Luk 10, 25-37, Matth 18, 21-35 onbarmhartige medeslaaf, barmhartige samaritaan

59 12 dd Winsum, Matth 21, 33-44, Jes 5, 1-17 [dubbeling 60 12 04]

59 12 dd, 31 Winsum, Oudjaarsavond, Ps 114

59 dd mm Winsum~ Fil 2,5

59 mm dd Ps 27, Hebr 12, 1-2

59 mm dd Schrift 10, 8 Preek, HA naar Ps 23

59 mm dd Schrift 11, 9 Preek

59 mm dd Schrift 11, Preek

59 mm dd Schrift 12, Preek 1

59 mm dd Schrift 12, Preek Joh 14, 9, Zondag 7 HB

59 mm dd Schrift 13, Preek 1

59 mm dd Schrift 13, Preek 2

59 mm dd Schrift 13, Preek 3

59 mm dd Schrift 13, Preek 4

59 mm dd Schrift 13, Preek 5

59 mm dd Schrift 13, Preek 6

59 mm dd Schrift 13, Preek 7

59 mm dd Schrift 15, Joh 16, Preek 1

59 mm dd Schrift 15, Preek 2

59 mm dd Schrift 15, Preek 3, Matth 7, 13-27

59 mm dd Winsum, Intrede, Matth 9, 5

59 mm dd Winsum, Matth 5,6,7

59 mm dd Winsum, Matth 9, 35-38, Matth 4, 23-25, Matth 5,1-12, Matth 6, Matth 8, 1-4,8,14-17,28-34 Matth 9, 1-8, 9-13

59 mm dd Winsum, zondag 24

59 mm dd Winsum~ Preek, onbekend thema

59 mm dd Winsum~, Jona , 3,4,8b

59 mm dd Winsum~, onbekend thema

59 mm dd Winsum~, Preek, Matth 18, 21-35~

59 mm dd Winsum~, Preek, onbekend thema

59 mmd dd Winsum~ Joh 2, 1-12 Bruilof te Kana