1960

Nieuwjaarsdag, Joh 2, 1-11 leven tussen de tijd in, nog niet, een nieuw jaar

60 01 d1 Winsum, Rom 11, 25-36, Matth 15, 21-28 Zondag x

60 01 dd Winsum, Deut 16, 1-8, 1 Cor 11, 23-30, Avondmaal pagina 2

60 01 dd Winsum, Deut 16, 1-8, 1 Cor 11, 23-30, Avondmaal

60 03 08 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid Matth 6, 31-33, Ps 8, 1 ,4,6,9 . zelf werken en vertrouwen, ons dagelijks brood

60 03 dd Winsum, Matth 26,

60 04 24 Winsum, Joh 21, 1-15 na pasen

60 04 dd Winsum, Hebr. 13, 10-13, Numeri 12, 10-16, 15, 32-36 H.A. en nabetrachting

60 05 29 doopdienst [schriftlezing] zondag 34 opstanding van de doden

60 06 12 doopdienst Kol. 1 9-20 zondag 35 (ver)Beelden van God, geheim van Zijn verbond

60 07 03 Winsum, [schriftlezing] zondag 36 stilte, spreken, de naam

60 07 03 Winsum, Matth 18, 12-30 Gebed naHA

60 07 03 Winsum, Matth 18, 12-30, Voorbereiding HA, doop Jacoba Walda

60 07 10 Winsum, Gal 6, 11-16, dankzegging H. Avondmaal

60 07 17 Winsum, [schriftlezing] zondag 37 het verbond van de doop, trouw, geloften

60 07 17 Winsum, Hebr 11, 17-19, Gen 22, 1-19 Doop Rinske en Hendrika Voolstra

60 07 31 Winsum, Deut 5, 12-15, Jes 58, 13-14, Luk 6, 1-5 zondag 38 vierde gebod, sabbath, geboden van God

60 07 31 Winsum, Matth 25, 14-30, Ps. 92 vers 1 2

60 07 31 Winsum, Sexbierum, Hollum, Matth 25, 14-30, parabel van de talenten en het koninkrijk Gods

60 07 dd Winsum, Pinksteren, Handelingen 2, 1 tot 4,60 01 01 Winsum,

60 08 07 Winsum, [schriftlezing] zondag 39 vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, spanning gezin en God

60 08 07 Winsum, Matth 11 28 onvolledig

60 08 14 Winsum, Gen 5

60 08 21 Winsum, 1 Joh 2, 1-11 zondag 40 zesde gebod, gij zult niet doodslaan, vervulling van de wet, liefde boven neutraliteit

60 08 21 Winsum, Job 1, 6-12, 20-22

60 08 28 Winum, Job 2, 43 1-3

60 09 04 Winsum, [schriftlezing] zondag 41 zevende gebod lichamelijkheid, zuiverheid, zonde, boete

60 09 04 Winsum, Job 19,2160 09 11 Winsum, 1 Thim 6, 3-13 zondag 42 achtste gebod, dienst en dienstbaarheid, werk

60 09 11 Winsum, Rom 3, 21-30, Job 39, 34-40,9 Job 42 5,6,10

60 09 18 Winsum, Luk 5, 27-29, Geloofsbeleidenis, geboorte C.A. Verhoog jr.

60 09 25 Winsum, Gen 20, Gen 12, 1-9

60 09 dd Winsum, vanaf pagina 5 Abraham en Lot

60 10 02 Winsum, Joh 6, 12-19, 1 Joh 1, 5-2, 2 zondag 43, woord en waarheid in Jesus

60 10 02 Winsum, Matth 7,7, Matth 13, 44-46, Matth 16, 13-17, 1 Tim 3, 16 Voorbereiding H.A., Doop Kees Verhoog, De Groot, Greidanus,

60 10 02 Winsum, ps. 107, 43 pagina 10

60 10 02 Winsum, ps. 107, 43, 1 Thess. 5,18 dankstond gewas en arbeid

60 10 09 Winsum, Luk 18, 9-14, Phil 3, 2-16 Nabetrachting H.A.

60 10 16 Winsum, 2 Petr 2, 4-10a, Gen 13

60 10 16 Winsum, Ps 1 en Ps 119, 97-104 zondag 44, zelfonderzoek, toetsing, Gods felle zoeklichten, avondmaal

60 10 23 Winsum, Gen 18, 16-33, Ps. 14

60 11 06 Winsum, 1 Cor 13, 12, Ex 33, 18-23 Num 12, 1,9

60 11 13, 11 20 Winsum, Jer. 45, Jer, 36, 1-10, 21-32 Fekkes, Leijendekker ouderlingen

60 11 16 Winsum, 1 Kon 8, 22-36 zondag 45, kind zijn, bidden

60 11 27 Winsum, ps. 22, 3, 4, Ps. 77, Klaagl. 3, 16-33

60 11 27bis Winsum, ps. 22, 3,4, Ps. 77, Klaagl. 3, 16-33

60 12 04 Winsum, Luk 11, 1-13 zondag 46 bidden, leren bidden door Jesus

60 12 11 Winsum, Joh 17, 1-12, Ps 135, zondag 47, hoogepriesterlijk gebed, bidden tot de Vader, schikken en richten in gebed

60 12 11 Winsum, Luk 1, 7-13 diakenweiding J. Fekken, B. Hoeksema

60 12 11 Winsum, ps 135, zondag 47, geen preek

60 12 18 Winsum, Luk 7,1-10 pagina 11

60 12 18 Winsum, Wijnaldum, Luk 7, 1-10, 6b-7, Jes. 64

60 12 24 Winsum, Kerstavond Liturgieboek zangdienst

60 12 25 Winsum, Kerstmiddag 1 Kor 1, 18-31, Matth , 2-12 kerstpreek en gebed

60 12 25 Winsum, Kerstmorgen Luk 2, 1-20 kerstpreek

60 12 31 Winsum, Jes 46, 3,4 Oudejaarsavond, is ook 66 01 01 Oude Wetering

60 mm dd – doopdienst Psalm 105 zondag 27 doop Winsum

60 mm dd – Hand 8, 26-40, zondag 25 sacramenten

60 mm dd – 1 Joh 4, 7-21 zondag 32 Volgen van Gods geboden

60 mm dd – doopdienst Matth 18, 12-20 zondag 31 Koninkrijk Gods

60 mm dd – doopdienst [schriftlezing] zondag 29 H. Avondmaal

60 mm dd – doopdienst [schriftlezing] zondag 33 liefhebben en bekeren

60 mm dd – Ps 23, Hebr 12, 18-24 zondag 28 doop

60 mm dd – Ps. 51 1,5-5 Matth 3 1-17 Ap 7, 9-17 zondag 26 doop en verbond

60 mm dd Joh 12, 20-36

60 mm dd Luk 22,54-62, 2 Tim 2, 1-13,

60 mm dd Winsum, Goede Vrijdag Matth 27, 57-60 kruisdood, vervulling van profetieën, arm en rijk in leven en dood

60 mm dd Winsum, Hemelvaart [Evangelie]24,50-53

60 mm dd Winsum, Joh 13, 12-15 Nabetrachting HA

60 mm dd Winsum, Joh, 13, 12-15, 1-17 Nabetrachting HA

60 mm dd Winsum, Luk 22, 54-62, 2 Tim 2, 1-13 Verloochening van Petrus

60 mm dd Winsum, Matth 26, 36-46, 2 Cor 5, 11-21, Gethsemane

60 mm dd Winsum, Matth. 26, 59-68, Jesaja 35 Jezus voor de raad

60 mm dd Winsum, Pasen 09.00 Matth 27, 61-28,15 Matth 28, 1-10 toeschouwen en deelnemen aan Pasen

60 mm dd Winsum, Pasen 13.30 Franeker, Joh 22 Thomas, twijfel, vinden en gevonden worden

60 mm dd Winsum, Pinksteren Rom 8, 18-30

60 mm dd Winsum, Ps. 36, 2 Deutr. 16, 1-8 1 Cor 11, 23-29 Voorbereiding H.A. Gedenkt

60 mm dd Winsun, Goede Vrijdag, kruisdood

60 mm dd, lofzang

jj mm dd Plaats, Gez. 39 3 Geloofsbelijdenis

jj mm dd Winsum, Dongrijp, Matth. 4, 1-11

jj mm dd Winsum, Joh. 12 1-8 [pagina 1-8]

jj mm dd Winsum, Joh. 12 1-8 [pagina 9]