1961

61 01 01 Winsum, Nieuwjaarsdag, Matth 9, 1-8

61 01 08 Winsum, Matth 9, 14 15a, Op 19, 6-10, Matth 9, 9-17, Dankzegging HA

61 01 22 Winsum, Joh 4, 13-18, Joh 4, 4-30, 39-4, preek

61 01 22 Winsum, Joh 4, 13-18, Joh 4, 4-30, 39-42 blad

61 01 29 Winsum, Mar 2, 23-Mar 3,6 en Luk 13, 10-17 Werken op de Shabbath, werken van liefde en de wet – deel 1,2

61 01 29 Winsum, Mar 2, 23-Mar 3,6 en Luk 13, 10-17 Werken op de Shabbath, werken van liefde en de wet – deel 2,2

61 01 dd bis Winsum, onbekend HA

61 01 dd Winsum, onbekend, HA, deel 1,2

61 01 dd Winsum, onbekend, HA, deel 2,2

61 02 05 Winsum, Luk 7, 17-23, Jes 29. 17-24, Jes 35, 1-10 Johannes de Doper gevangen, geen aanstoot nemen, preek 2,2

61 02 05 Winsum, Luk 7, 17-23, Jes 29. 17-24, Jes 35, 1-10 Johannes de Doper gevangen, geen aanstoot nemen, preek, deel 1,2

61 02 12 Winsum, Ps 23, Joh 10, 1-30 Joh 10, 11a, 27 Doop Bote Miedema, Belijdenis Wypke Zijlstra, De Goede Herder– deel 2,2

61 02 12 Winsum, Ps 23, Joh 10, 1-30 Joh 10, 11a, 27 Doop Bote Miedema, De Goede Herder – deel 1,2

61 03 08 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid, Ps 123 1, 2

61 03 12 Winsum, Joh 12, 12-15, 1 Sam 18, 6-11, Joh 12, 12-19 Intochten van David en Jesus, afgunst van Saul en Farizeeën

61 03 19 Winsum, Joh 13, 21-30 Het verraad van Judas

61 03 26 Winsum, Luk 23, 26-31, Rom 11, 11-24 Lijdensweg naar Golgotha

61 03 31 Winsum, Goede Vrijdag, Matth 27, 45,46a,55,56 deel 1,2

61 03 31 Winsum, Goede Vrijdag, Matth 27, 45,46a,55,56, deel 2,2

61 04 02 Winsum, Pasen, Joh 20, 1-18, Doop Eleonora Wiersma, Johannes Broersma

61 04 09 Winsum, Luk 24, 25-26, 30-32, Luk, 24 13-15, Voorbereiding HA, Belijdenis Geertje Bakker

61 04 13 Winsum Huwelijk R-Klaas, Gen 24, 62-67, Rom 15, 7 deel 2,3

61 04 13 Winsum Huwelijk R-Klaas, Gen 24, 62-67, Rom 15, 7 deel 1,3

61 04 13 Winsum Huwelijk R-Klaas, Gen 24, 62-67, Rom 15, 7 deel 3,3

61 04 16 Winsum, Luk 15, 22a, Rom 13, 14a, Col 3, 5-17, Nabetrachting HA

61 04 23 Winsum, Joh 21, 15-17, Joh 21, 15-23 Jezus verschijnt aan de leerlingen

61 04 30 Winsum, Luk 10, 38-42, Jes 55, Martha en Maria, deel 1,2

61 04 30 Winsum, Luk 10, 38-42, Jes 55, Martha en Maria, deel 2,2

61 05 07 Winsum, 1 Tim 1, 15-16, 1 Tim 1, bijzonder gebed voor de kwestie Nieuw-Guinea

61 05 11 Winsum, Hemelvaart, Hebr 6, 19-20. Hand 1,1-11, Hogepriesterschap van Jesus

61 05 21 Winsum, Pinksteren, Hand 2, 17a, 11, Hand 2, 1-21, Doop Pieter Greidanus, deel 1,2

61 05 21 Winsum, Pinkstermiddag, Hand 2, 12-14, 35-37, Hans 2, 22-42

61 05 21 Winsum, Pinkstermorgen, Hand 2, 17a, 11, Hand 2, 1-21, Doop Pieter Greidanus, deel 2,2

61 06 25 Winsum, 2 Cor 6, 1-10, 2 Cor 1, 1-11

61 07 02 Oudewetering, 2 Cor 2, 14a, Ps 68 Wereldse en Hemelse macht

61 07 09 Winsum, 2 Cor 5, 20, 2 Cor 5, 11-12 Voorbereiding HA

61 07 16 Winsum, onbekend, deel 1,2

61 07 16 Winsum, Ps 103, 1-5, 2 Sam 24, 1-17, Dankzegging HA

61 07 30 Winsum, 2 Cor 12, 9a, 1 Cor 1, 18-32, 1 Cor 1, 12-10 Huwelijk Aafke Sybesma, Klaas Nijdam

61 08 02 Winsum, Huwelijk Aafke Sybesma-Klaas Nijdam, Gen 2, 8-25, Gen 2, 18, 20b, 23

61 08 06 Winsum, Gen 32, 1-21, Hos 12, 1-7 Jacobs worsteling, Israel, deel 1,2

61 08 06 Winsum, Gen 32, 1-31, Hos 12, 1-7, Jacobs worsteling, Israel, deel 2,2

61 08 06 Winsum, Gen 32, 22-32, Jacobs worsteling, deel 1,3

61 08 06 Winsum, Gen 32, 22-32, Jacobs worsteling, deel 2,3

61 08 06 Winsum, Gen 32, 22-32, Jacobs worsteling, deel 3,3

61 08 20 Winsum, Gen 47, 6-9 Gen 35, 16-20, Ps 39

61 08 27 Terschelling, Gen 39, 1-2, 7-12, Gen 37, 23-30, Gen 39, 1-20 Oost Duitsland, deel 2,2

61 08 27 Winsum, Gen 39, 1-2, 7-12, Gen 37, 23-30, 39 1-20, deel 1,2

61 09 13 Winsum, Huwelijk Anneke Fekkes-Piet Ferwerda, Ps 127, 1,2 Hoogl 4, 1-15. Hoogl 5, 2-7

61 09 17 Winsum, Deut 31, 11,12, Deut 33, 27b, Deut 31, 14-30, Deut 32, 44 -Deut 34,1 Doop Freerk, Ane Paulus Hoving

61 10 01, Winsum, Ex 31, 1-34 aantekeningen

61 10 01, Winsum, Ex 32, 1-34

61 10 15 Winsum, Matth 5, 31a-14a

61 10 22 Winsum, 1 Kon 17, 1-3

61 10 27 Winsum huwelijksdienst, Hl 8,6

61 11 05 Winsum, Sexbierum, 1 kon 18, 3-4

61 11 23 Winsum, Begravenis mevr. Hiemstra-Hofstra, Ps 23, Op 7, 9-17

61 12 17 Winsum, Jes 40, 1-5

61 12 24 Winsum, Kerstavond, uitnodiging

61 12 25 Winsum, Eerste Kerstdag, Luk 2, 9, Fil 2, 1-12

61 12 26 Winsum, Tweede Kerstdag Liturgie

61 12 26 Winsum, Tweede Kerstdag, Luk 2, 19 kladaantekeningen

61 12 26 Winsum, Tweede Kerstdag, Luk 2, 19

61 12 31 Winsum, Sexbierum, Oudjaarsdag, Ps 90 – deel I

61 12 31 Winsum, Sexbierum, Oudjaarsdag, Ps. 90 deel II

61 mm dd Winsum, Begravenis dhr. Hofstra, 2 Cor 5,1 2 Cor 4,14-5,10

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. M. Meier-Vlink, 2 Cor 4, 16-5,10, Op 7,9-17, 2 Cor 5,1

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. N.J. Montagne-Kolijn, 2 Tim 4, 6-18

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. Tol Op 7, 9-17, Joh 10, 7-15

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. W.J. van der Meer-Heeringa 2 Tim 4, 6-18, 2 Tim 4, 7-8