1962

62 01 01 Winsum, Nieuwjaarsdag Luk 3, 6, Jes 51, Luk 3, 1-6

62 01 07 Winsum, Luk 13 6-9, Luk 12,49-13,5 Voorbereiding HA

62 01 14 Winsum, Ps 25, 65 HA

62 01 14 Winsum, Ps 34, 7-15 Dankzegging HA, deel 1,3

62 01 14 Winsum, Ps 34, 7-15 Dankzegging HA, deel 2,3

62 01 14 Winsum, Ps 34, 7-15 Dankzegging HA, deel 3,3

62 01 21 Winsum, Joh 19, 1-16, Zondag 15 HB vraag 38,39

62 01 21 Winsum, Mar 5, 1-20, Mar 3, 20-30, Vijf broden en twee vissen, abnormaliteit van het Evangelie

62 01 28 Winsum, Rom 5, 1-11, Zondag 16 HB vraag 40-42 deel 1,2

62 01 28 Winsum, Rom 5, 1-11, Zondag 16 HB vraag 40-42 fout

62 01 28 Winsum, Rom 5, 1-11, Zondag 16 HB vraag 40-42, deel 2,2

62 02 11 Winsum, Mar 6, 34-44, Ps 93, Mar 6, 45-52, deel 1,2

62 02 11 Winsum, Mar 6, 34-44, Ps 93, Mar 6, 45-52, deel 2,2

62 02 18 Winsum, Joh 3, 1-9, Joh 3, 1-9, Doop Gerrit Johan Verhoog, deel 1,2

62 02 18 Winsum, Joh 3, 1-9, Joh 3, 1-9, Doop Gerrit Johan Verhoog, deel 2,2

62 02 18 Winsum, Zondag 16 HB vraag 44, Nederdaling ter Helle

62 02 25 Winsum, Luk 16, 19-23, Jes 52,13-53,7, Luk 16, 19-31 Doop Boukje Bakker verso

62 02 25 Winsum, Luk 16, 19-23, Jes 52,13-53,7, Luk 16, 19-31 Doop Boukje Bakker

62 03 04 Winsum, Matth 21, 23-27, Matth 21, 12-17, 23-32

62 03 07 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid, Jac 5, 16-18, Rom 8, 31-39

62 03 18 Winsum, 1 Cor 15, 12-28, Zondag 17 HB

62 03 18 Winsum, Luk 9, 28-36, Luk 9, 18-27 [dubbeling 67 02 12 Oude Wetering]

62 03 20 Winsum, Begravenis mevr. Hiddinga

62 03 26 Winsum, Luk 24, 50-53, Hebr 9,24-28, Zondag 18 HB, vraag 46-48 Doop Tjerk Jochem Wynia

62 04 01 Winsum, Luk 22, 27b, Joh 13, 1-17, Luk 22, 7-30 Voorbereiding HA

62 04 01 Winsum, Luk 22, 31-32, Mar 14, 26-31, Belijdenis Linze Kloosterman, Renkse Leijendekker, Theodora Zijlstra

62 04 08 Winsum, Gez 50, 1,2 HA

62 04 08 Winsum, Joh 19, 5b, Joh 19, 1-16 Dankzegging HA, deel 1,2

62 04 08 Winsum, Joh 19, 5b, Joh 19, 1-16 Dankzegging HA, deel 2,2

62 04 15 Winsum, Luk 23, 26, Hebr 13, 10-13, Luk 23, 25-33

62 04 20 Winsum, Goede Vrijdag, Matth 27, 55-61, Matth 27 55, 56, 61

62 04 22 Winsum, Pasen, Joh 20,19, Luk 24, 1-12, Joh 20, 19-23 Doop Jantje Greidanus [dubbeling Voorschoten, Doop Johanna Hendrika Verhoog], deel 1,2

62 04 22 Winsum, Pasen, Joh 20,19, Luk 24, 1-12, Joh 20, 19-23 Doop Jantje Greidanus [dubbeling Voorschoten, Doop Johanna Hendrika Verhoog], deel 2,2

62 04 29 Winsum, 1 Cor 15, 16-20a, 1 Cor 15, 1-22, aank Huwelijk Jan Fekkes-Corry Scheffer

62 05 01 Winsum, Col 3, 12-24, Ex 15, 22-27, Huwelijk Jan Fekkes-Corrie Scheffer

62 05 06 Winsum, 1 Cor 15, 29-32, deel 1,2

62 05 06 Winsum, Col 2, 16-3,4, Hebr 7, 23-28, Zondag 18 HB vraag 49

62 05 13 Winsum, 1 Cor 15, 58, 1 Cor 15, 35-57

62 05 13 Winsum, Hebr 1, 1-14, Hebr 2, 5-9, Zondag 19 HB vraag 50,51

62 05 20 Winsum, Hand 1, 6-8, Luk 7, 18-23, Luk 13, 18-21, Hand 1, 1-11

62 05 27 Winsum, Matth 13, 24-30, Matth 13, 24-43

62 05 27 Winsum, Matth 25, 31-46, Zondag 19 HB vraag 52

62 06 03 Winsum, Matth 25, 1-13, Ps 16 [vaak herhaald]

62 06 10 Winsum, Pinkstermiddag, Eze 37, 1-14, Han 2, 37-47

62 06 10 Winsum, Pinkstermorgen, Han 2, 1-4a, Han 2, 1-21

62 07 01 Winsum, Luk 14, 16-18a, Jes 25, 6-9, Luk 14, 15-24, Voorbereiding HA verso

62 07 01 Winsum, Luk 14, 16-18a, Jes 25, 6-9, Luk 14, 15-24, Voorbereiding HA

62 07 08 Winsum, Lied 181, HA

62 07 08 Winsum, Op 2, 17, Ex 16, 11-15, Op 2, 12, 17 Dankzegging HA, doop Jeltje Trijntje Reitsma

62 07 15 Winsum, Op 2, 8-11, 2 Cor 6, 1-10 Doop Lýckele Miedema

62 07 15 Winsum, Rom 9-17, 22-27 Zondag 20 HB

62 07 22 Winsum, Hand 3,6, Hand 3, 1-10, 16, Hand 4, 5-12

62 07 22 Winsum, Ps 87, Ef 2, 11-22, Zondag 21 HB vraag 54

62 08 12 Winsum, 1 Petr 4, 7-19, 1 Joh 1, 1-4 Zondag 21 HB vraag 55 verso

62 08 12 Winsum, 1 Petr 4, 7-19, 1 Joh 1, 1-4 Zondag 21 HB vraag 55

62 08 14 Winsum, Huwelijk Jan Hanen-Nelly Wieringa~ Gen 2, 18, 20b, 23, Gen 2, 8-25

62 08 19 Winsum, 26, 24-25, Hand 25, 23-26,29 [Dubbeling Oudewetering]

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], deel 1,2

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], deel 2,2

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], deel 2,2bis

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], pagina 10

62 08 26 Winsum, Luk 7, 36-50, Zondag 21 HB, vraag 56, deel 1,2

62 08 26 Winsum, Luk 7, 36-50, Zondag 21 HB, vraag 56, deel 2,2

62 09 02 Winsum, Jer 7, 3-4, Jer 7, 1-15 Valse gerustheid, daadkrachtig Christendom bis

62 09 02 Winsum, Jer 7, 3-4, Jer 7, 1-Valse gerustheid, daadkrachtig Christendom

62 09 02 Winsum, Ps 16, Jes 40, 1,2, Jes 40, 6-8, Zondag 22 HB, vraag 57, deel 1,2

62 09 02 Winsum, Zondag 22 HB, vraag 57, deel 1,2

62 09 09 Winsum, Jer 26, 7-15, Jer 26, 1-19

62 09 16 Winsum, Jer 28,5-11, Jer 28 Herkenbaarheid aan zending, deel 1,2

62 09 16 Winsum, Jer 28,5-11, Jer 28 Herkenbaarheid aan zending, deel 2,2

62 09 16 Winsum, Joh 17, 1-5, Ps 113, Zondag 22 HB, vraag 58

62 09 23 Winsum, Jer 32, 15, Jer 32,1-28, 36-44, deel 1,2

62 09 23 Winsum, Jer 32, 15, Jer 32,1-28, 36-44, deel 2,2

62 10 07 Winsum, Gal 3, 1-15, Zondag 23 HB vraag 59, Doop Ykje Fekkes

62 10 14 Winsum, Lied 37a, HA

62 10 28 Winsum, Rom 1, 15b-17, Rom 3, 21-30, Zondag 23 HB vraag 60,61

62 11 04 Winsum, Luk 17, 7-10, Rom 6, 15-23, Zondag 24 HB

62 11 04, Winsum, Op 10, 1-10, Op 10, 11, Op 11, 1, 2a

62 11 07 Winsum, Dankstond Gewas en Arbeid, Jes 55,13, Ps 72, Jes, 55

62 11 11 Winsum, Joh 16, 5-15, Rom 10,4-15, Zondag 25 HB, vraag 65

62 11 11 Winsum, Spr 27, 8, Gen 6, 5-14, Gen 7, 10-24 voorstel Ouderlingen Hofman, De Jong, diaken Greidanus, Kuipers

62 11 18 Winsum, Jona 1, 1-4, Jona 1

62 11 25 Winsum, Hebr 6, 9-20, Zondag 25 HB, vraag 66-68

62 11 25 Winsum, Jona 1,5-11, Rom 10, 16-21

62 12 02 Winsum, Jona 1, 12-17, Ps 139, 1-12, Jona 1,1-11 Ouderling Hofman, diaken Kuipers

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren verso deel 1,3

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren verso deel 2,3

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren verso deel 3,3

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren

62 12 16 Oude Wet. zondag 26 Rom. 6, 1-14 Doop als redding en behoud

62 12 16 Winsum, Jona 3, 1-9, Jes 55, 4-7 verso

62 12 16 Winsum, Jona 3, 1-9, Jes 55, 4-7

62 12 23 Winsum, Jona 3,10-4,11, Ex 34, 5-10, Rom 2, 1-11 verso

62 12 23 Winsum, Jona 3,10-4,11, Ex 34, 5-10, Rom 2, 1-11

62 12 30 Winsum, 1 Petrus 4,7, 1 Cor 12, 1-11, 28-31 Ouderling Hofman, Diaken Kuipers

62 12 30 Winsum, 1 Petrus 4,7, 1 Cor 12, 1-11, 28-31 Ouderling Hofman, Diaken Kuipers

62 12 31 Winsum, Oudejaarsavond, Luk 2, 29-30, Luk 2, 25-35

62 mm dd onbekend

62 mm dd Winsum [In de paastijd] Ongelovige Thomas

62 mm dd Winsum onbekende verso

62 mm dd Winsum, Huwelijk Klaaske -Jacob, Num 6, 24-26, Ps 72