1963

63 01 01 Winsum, Ps 121

63 01 06 Winsum, Matth 5,4, Jes 61, Voorbereiding HA

63 01 13 Winsum, Gezang 50, 1,2 Viering HA

63 01 13 Winsum, Matth 5,7 Dankzegging HA [75 02 02 Frankerer]

63 01 20 Winsum, Matth 5,3, Luk 16, 19-31, Luk 18, 9-14

63 02 03 Winsum, Matth 7,13-14, Matth 5,1,2, Matth 5, 13-16, 27-30, 38-48, Matth 6, 19-24, Matth 7,28-8,1 De Bergrede

63 02 10 Winsum, Matth 6, 19-21, Luk 12, 13-34

63 02 10 Winsum, middag, Deut 6, Joh 6, 44-51, Zondag 28 HB vraag 75

63 02 17 Winsum, Mar 6,16, Luk 23, 8-12, Matth 14, 12b-13a, Mar 6, 14-29, Doop Wijpke Wagenaar

63 02 17 Winsum, Mar 6,16, Luk 23,8, Matth 14,12b-13a

63 02 24 Winsum, Joh 9, 1-7, Ps 129, deel 1,2

63 02 24 Winsum, Joh 9, 1-7, Ps 129, deel 2,2 bis

63 02 24 Winsum, Joh 9, 1-7, Ps 129, deel 2,2

63 02 24 Winsum, middag, Joh 6, 52-63, Zondag 28 HB vraag 76, Zondag 29 HB, vraag 78,79

63 03 02 Winsum, Joh 9, 34b-41, Joh 9-8-34a

63 03 10 Ommen, Matth 23,37, Ps 2, 1,6, Matth 23,29-24,1

63 03 13 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid, Jer 14, 21-22

63 03 17 foutWinsum, Hebr 7, 25-28, Hebr 9, 24-26, Hebr 10, 1-18, Zondag 30 HB, vraag 80 Doop Sybe van der Ploeg

63 03 17 Winsum, Hebr 7, 25-28, Hebr 9, 24-26, Hebr 10, 1-18, Zondag 30 HB, vraag 80 Doop Sybe van der Ploeg

63 03 24 Winsum, Luk 23,33a,34a, Gen 4, 1-16

63 03 31 Winsum, Joh 19, 25-27, Mar 3, 31-35, Matth 16, 24-25

63 03 31 Winsum, middag, Matth 22,1-14 Zondag 30 Hb, vraag 81, deel 1,2

63 03 31 Winsum, middag, Matth 22,1-14 Zondag 30 Hb, vraag 81, deel 2,2

63 04 07 Winsum, Matth 27, 46, Ps 22, 1-22, Matth 27 45-50

63 04 12 Winsum, Goede Vrijdag, Luk 23, 33b, 43, Luk 23, 33-43

63 04 14 Winsum, Pasen, Matth 28, 1-4, Joh 20, 11-18, Hab 3, Jan Derk Bloemendaal

63 04 21 Winsum, 1 Cor 15,26, Rom 5

63 04 21 Winsum, middag, Gezang 50, HA

63 04 28 Winsum, Fil 1,1, 1 Sam 3, 1-10, Luk 17, 7-10 deel 1,2

63 04 28 Winsum, Fil 1,1, 1 Sam 3, 1-10, Luk 17, 7-10 deel 2,2

63 04 28 Winsum, middag, Eze 33, 1-11, Joh 20, 19-23 Zondag 30, Zondag 31 HB

63 05 05 Winsum, Fil 1, 3-6, Hand 16, 11-34, Fil 1, 3-11 Bevrijdingsdag en Wilhelmus

63 05 12 Winsum, Fil 1, 9-10, 1 Cor 13, Op 2, 1-7

63 05 12 Winsum, middag, Ps 116, Zondag 32 HB

63 05 23 Winsum, Hemelvaart, Fil 2, 9a, Joh 12, 32, Fil 2, 1-11

63 05 26 Winsum, Col 3, 1-17, Zondag 33 HB

63 06 02 Winsum, Pinkstermorgen, Han 2, 5-11, Gen 11, 1-9, Han 2, 1-18 [inhoud gebruikt in Oude Wetering]

63 06 03 Winsum, Pinkstermiddag, Rom 8, 16, Rom 8, 1-12, Efe 4, 25-32

63 06 23 Winsum, Fil 1, 21, Fil 1, 12-26 Doop Klaske Greidanus

63 06 30 Winsum, Ex 2,23-3,20 Zondag 34 HB, Doop Adriaantje Catherina Leistra

63 06 30 Winsum, Fil 3,7, Fil 3, 2-11, Voorbereiding HA

63 07 07 Winsum, Gezang 50,1,2, HA

63 07 07 Winsum, middag, Fil 3, 12-14, Hebr 12, 1-17, Fil 3, 7-11 Dankzegging HA

63 07 17 Winsum, Huwelijk Eke Leijendekker-Hendrik Coehoorn, 1 Thess 5,28

63 07 21 Winsum, Fil 4,4, Luk 15, 1-10, Fil 4, 1-7 Beroep ds. Zeldenrust naar Winsum

63 07 24 Winsum, Huwelijk Klaas en Berber Kuiken, Rom 8, 31,2, 1 Cor 13, Rom 8, 31-39

63 07 28 Winsum, Fil 4,13, 2 Cor 11,30-12,10, Fil 4, 10-13

63 08 04 Winsum, Ps. 27 wachten als oplossing voor de dubbelheid van hoop en verdriet

63 08 04 Winsum, zondag 35, Deut. 4, 1-20

63 08 18 Winsum, Richt. 5, 20, 24 Jaël en Debora, God gebruikt zowel de sterken en de zwakken

63 08 18 Winsum, zondag 36, Joh. 17, 1-6, 25, 26 God openbaart zich door zijn Naam

63 08 25 Winsum, Richt. 6, 12-14, 23, 29 Roeping van Gideon, Gods redding zelfs in onbeduidende hoeken

63 09 01 Winsum, Richt. 7, 15a Veldtocht van Gideon, vetrouwen in God, niet in wereldse getalen

63 09 22 Winsum, 1 Sam. 1, 9-11 Gezinnen, kinderloosheid, Hannah en Peninna

63 09 22 Winsum, zondag 38 Luk. 4, 12-22, 12-10-17, Rustagen, werken, ijver en luiheid

63 09 29 Winsum, 1 Sam. 2, 6-7 Vetrouwen in God bij tegenslag, Hannah en Pennina, Samuel en Jezus

63 10 04 Brief, Winsum, opzet brief over kerkblad

63 10 07 Winsum, 1 Sam. 2, 35a Priesterschap_ een functie onder hoogspanning

63 10 07 Winsum, Afscheid C.A. Verhoog, 1 Sam. 3, 10, geboorte van een profeet, geboorte

63 10 20 Oude Wet. Intrede C.A. Verhoog, Ps. 113 Hoogtronende God en horende gemeente

63 10 27 Oude Wet. Bevestiging, Doop, 1 Petr 4, 7-11 Bevestiging Nicolaas van den Berg, Jacob Schoenmaker ouderling, Willem Goedhart diaken, Doop Cornelia Ytsma

63 11 17 Winsum, Bevestiging, 1 Kon. 19, 19-21 Bevestiging ds. Geel, Elia en Elisa

63 12 01 Oude Wet. 1e advent Matth. 21, 33-46

62 12 16 Oude Wetering zondag 26 Rom. 6, 1-14 Doop als redding en behoud

63 12 19 Oude Wet. Huwelijk 1 Thess. 5, 28 Huwelijk Pieter Veninga en Cecilia van den Berg

63 12 22 Oude Wet. 4e advent 2 Sam. 6, 11-23 Koningschap van David, Koningschap van Jezus, Michal en Saul

63 12 29 Oude Wet. Luk. 2, 19 het hart van Maria

63 12 31 Oude Wet. Oudjaardag, Ps. 90 bidden, aanbidden, schuldbelijdenis, genade

63 10 20 Oude Wetering Intrede C.A. Verhoog, Ps. 113 Hoogtronende God en horende gemeente

63 11 17 Winsum, Bevestiging, 1 Kon. 19, 19-21 Bevestiging ds. Geel, Elia en Elisa

63 12 19 Oude Wet. Huwelijk 1 Thess. 5, 28 Huwelijk Pieter Veninga en Cecilia van den Berg

63 12 22 Oude Wet. 4e advent 2 Sam. 6, 11-23 Koningschap van David, Koningschap van Jezus, Michal en Saul

63 12 29 Oude Wet. Luk. 2, 19 het hart van Maria

63 12 31 Oude Wet. Oudjaardag, Ps. 90 bidden, aanbidden, schuldbelijdenis, genade

63 mm dd Winsum, Fil 1,1, 1 Sam 3, 1-10, Luk 17,7-10 onvolledig

63 mm dd, Ps. 27 opschrift op verso p. 8

63 mm dd, Ps. 27 pagina 3-8