1964

64 [..] [..] Leiden, Franeker 77 08 21, Pred 1, 2 dn 4, 166

64 01 01 Oude Wetering, Nieuwjaarsdienst, Ps 121

64 01 05 Oude Wetering, Leiden, Boechout, Vleut, Woubrugge, Antwerpen, Hollum, [.ulderkes], […], Mk 6, 45-52

64 01 19 Oude Wetering, Antwerpen, Dankzegging H.A., Luk 15, 22a en Rom 13, 14a

64 01 19 Oude Wetering, Viering Heilige Avondmaal, ps 23

64 01 26 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 13, 24-30 64 02 02 Oude Wetering, Luk 7, 17-23

64 02 16 Oude Wetering, Antwerpen 69 03 30, Matt 23, 37

64 02 23 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 26, 45-50

64 03 01 Oude Wetering, Matt 26, 57-68 64 03 15 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 27, 19

64 03 22 Oude Wetering, Antwerpen, Geloofsbelijdenis Neeltje van der Lip, Ari Los, Josina Möhlen, Jan Snaterse, Cornelia van Wieringen, Aren de Wit, Elisabeth de Wit, Luk 22, 31-32

64 03 27 Oude Wetering, Antwerpen 68, Goede Vrijdag, Luk 23, 33

64 03 29 Oude Wetering, Antwerpen, Eerste Paasdag, Luk 24, 34

64 04 05 Oude Wetering, Antwerpen 69 04 20, Voorbereiding Heilige Avondmaal, Joh 21, 1-14

64 04 12_19 Oude Wetering, Viering Heilige Avondmaal, Ps 62, 1 en 4

64 04 26 Oude Wetering, Franeker 75 08 17, […], Richt 5, 20 en 24

64 05 03 Oude Wetering, Franeker 75 09 06, Leimuiden. […], Richt 6, 13-14

64 05 07 Oude Wetering, Hemelvaartsdag, Efez 4, 8a

64 05 17 Oude Wetering, Antwerpen, Pinksteren, Hand 2, 1-4

64 05 17 Oude Wetering, Franeker 72 06 02, [… 65], Pinksteren, Rom 8, 16

64 05 24 Oude Wetering, Antwerpen, Deut 32, 11, 12 en 33-27b, Doop Dirk Kroon

64 05 31 Oude Wetering, Leiden, Leimuiden, Antwerpen, Matt 25, 1-13, Benoeming P. van Dam, G. de Kwaasteniet T. van der Heden, C. Winthers

64 07 12 Oude Wetering, Dankz. H.A., Ps 34, 7-18

64 07 12_ Oude Wetering, Viering H. Avondmaal, Jes 55, 1-3 en 6-7

64 07 19 Oude Wetering, Jon 1, 1-4, Doop Leendert Möhlen en Cornelis Horsman

64 08 02 Oude Wetering, Jon 1, 5-11, Doop Hans Willems

64 08 09 Oude Wetering, Jon 1, 12-17

64 08 16 Oude Wetering, Jon 2(1)

64 08 16 Oude Wetering, Jon 2

64 08 20 Oude Wetering, 2 Cor 10, 3-5, Bevestiging ambtsdragers Peter van Dam, Gijsbert Kwaasteniet, Theunis van der Heden, Cornelis Winthorst

64 08 30 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker 73 08 12, Oegstgeest […], Ps 27

64 09 03 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker 77 03 06, Jeugddienst, Spr 27, 8(1)

64 09 03 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker 77 03 06, Jeugddienst, Spr 27, 8

64 09 06 Oude Wetering, Antwerpen, Jon 3

64 09 13 Oude Wetering, Jeugdzondag, Prediker 1,2 en 4, 16b

64 09 20 Oude Wetering, Antwerpen, Jon 3, 9 en 10

64 09 20 Sassenheim, [Meno..], Gen 47, 7-9

64 10 04 Oude Wetering, Voorbereiding H. Avondmaal, Jon 4

64 10 04_ Oude Wetering, Viering H.Avondmaal, Deut 6, 4-9 en 10, 12-21

64 10 11 Oude Wetering, Ps 103, 1-5

64 10 25 Oude Wetering, Gezinsdienst, Matt 12, 46-50

64 11 01 Oude Wetering, Kerkhervorming, Hand 4, 23-31

64 11 08 Oude Wetering, Dankdag, Jes 55, 13

64 11 08 Oude Wetering, Luk 12, 16-21(1)

64 11 08 Oude Wetering, Luk 12, 16-21

64 11 22 Oude Wetering, Antwerpen 69 06 29, Joh 3, 10-10

64 11 22 Oude Wetering, Leimuiden, Zevenhuizen, 1 Kon 17, 1

64 12 13 Oude Wetering, Franeker, Luk 1, 7 en 13, Doop Gerard Gravenkamp

64 12 24 Oude Wetering, Kerstavonddienst [Lithurgie], Jes 40, 1-11

64 12 24 Oude Wetering, Kerstavonddienst, Luk 2, 1-5

64 12 25 Oude Wetering, Kerstfeest, Luk 2, 6-14

64 12 27 Oude Wetering, Luk 2, 15-20

64 12 31 Oude Wetering, Franeker 75 12 30, Oudjaarsavond, Luk 2, 29-30