1968

68 01 07 Antwerpen, Avond, Marc 2 13-17, Orde van Dienst met enquete

68 01 07 Antwerpen, Luc 12 16-21, ook Brussel, Boechout

68 01 07 Antwerpen, Luc 12 16-21, ook Brussel, Boechout ALT

68 01 14 Antwerpen, H. Avondmaal, 1 Cor 11 ook middag

68 01 21 Antwerpen, Middag, Avond, Rom 6 1-4, 12-14 zondag 1,2 HC ook 75 10 05

68 01 21 Antwerpen, Marcus 6 34-44, Storm op het meer, 69 01 28 Boechout, 70 05 31 Hoboken

68 02 11 Antwerpen, Middag, Jeremia 16 1013, Ezech 18 21 -32, Zondag 3 HC ook 72 03 31—

68 02 11 Antwerpen, Joh 9 1-7, ook 77 01 — Fran 68 01 28 Antwerpen, Matth 13 24- 31, Boos mens, over preken

68 02 18 Antwerpen, Joh 9 35-41, ook 77 01 — Franeker,

68 03 03 Antwerpen, Rom. 8 -17, Zondag 4

68 03 03 Antwerpen, Pasen Rom. 8 -17, Zondag 4 verso 68 03 03 Antwerpen, Kinderdienst, Mattheus 16, Liturgieboek

68 03 03 Antwerpen, Kinderdienst, doop Hendrik Peter Van der Wel 68 03 __ Antwerpen, Kruislijden

68 03 10 Antwerpen, H. Avondmaal, Lukas 22 14-30, Middelburg Syn. 1965

68 03 17 Antwerpen, Joh 12 1-3, Marcus 14 3-9, ook 71 03 07 Zoute Spui, 71 03 28 Boechou, 71 03 07 —-, 79 04 04 Franeker

68 03 10 Antwerpen, Middag, dankzegging H.A Hebr. 2 5-13, ook 73 12 03 Franeker

68 03 17 Boechout, Mattheus 7 13-13 ook 68 04 28 Denderleeuw

68 03 24 Antwerpen, Middag, 2 Sam 15, Ps 72

68 03 24 Antwerpen, Mattheus 26 1-5, ook 71 03 02 Voorschoten

68 03 24 Antwerpen, Mattheus 26 1-5, alleen voorblad, 70 03 05 Mechelen, 73 04 06 Franeker

68 03 24 Antwerpen, Mattheus 26 1 -5, MISSCHIEN FOUT

68 03 31 Antwerpen, Middag, Avond, Hebr 10 1-18, Zondag 5-6 HC ook Franeker

68 03 31 Antwerpen, Mattheus 27 19-21, vrouw van Pilatus ook 74 04 03 Franeker

68 04 07 Antwerpen, Palmpasen, Luk 23 32-43

68 04 14 Antwerpen, Pasen, Joh 20 19, ook Oosterheim 79 04 15

68 04 14 Antwerpen, Pasen, Liturgieboek

68 04 27 Antwerpen, Lucas 12 16-21, ook 71 06 13 Zoute Spui, 72 10 01 Franeker, ZONDER P 6

68 04 28 Antwerpen, Middag, Hand 3 25-26, Zondag 6, 19 HC

68 05 05 Antwerpen, Openbare Geloofsbelijdenis, Luk 22 31, Truus van Kerckhoven, Nico Besjes, Wim Peter Bok

68 05 05 Antwerpen, Openbare Geloofsbelijdenis, Liturgieboek, Truus van Kerckhoven, Nico Besjes, Wim Peter Bok

68 05 12 Antwerpen, H. Avondmaal, Joh 10

68 05 26 Antwerpen, Middag, &c &c

68 05 26 Antwerpen, Middag, &c &c MOGELIJK FOUT

68 05 26 Antwerpen, Hemelvaart, Hand 9 11-15, MOGELIJK FOUT

68 06 02 Antwerpen, Pinksteren, Middag, Hand 2 1 en 22, ook 69 05 25 Antwerpen, Pinksteren

68 06 02 Antwerpen, Pinksteren, Hand 2 12b

68 06 16 Antwerpen, Phil 1 1, Hand 16 4-24, voorbedes fam. Pronk, mevr. Keuterikx ZONDER P 2

68 06 16 Antwerpen, Middag, Hebr 11 1, Habakuk, Zondag 7, 21 HC

68 06 23 Antwerpen, Middag, H. Avondmaal, Phil 3 12-14

68 06 23 Antwerpen, H. Avondmaal, verso

68 06 23 Antwerpen, H. Avondmaal, formulier

68 06 23 Antwerpen, H. Avondmaal, Phil 3 7

68 06 30 Antwerpen, Middag, Joh 17 105, Joh 5 1-12, Zondag 7,8 HC

68 06 30 Antwerpen, Phil 1 3-6

68 07 14 Oude Wetering Phil 3 17 – 4 9, oook 68 07 21 Antwerpen, 77 11 10 —

68 07 21 Kalmthout, Kampdienst, Gen 1 1-13, Gal 2 1-14 ook 68 07 28 Antwerpen, 78 05 13 Franeker

68 08 04 Antwerpen, Fil 2 5 -11, bidden voor Praagse Lente

68 08 11 Antwerpen, Fil 4 13

68 08 18 Antwerpen, Oecomene, Matth. 25 1-13, ook 70 06 14 Gent, 76 12 31 Franeker

68 08 18 Antwerpen, Hand 3 6b, geboorte J.P. Verhoog, ook 69 06 15 Antwerpen

68 09 01 Antwerpen, Orde van Dienst, doop Ingrid Vercruyses, J.P. Verhoog, ouderling K. Siera, diaken J. van Splunder

68 09 01 Antwerpen, Middag- Avond, Gezang 82, 103

68 09 07 Antwerpen, H. Avondmaal, Matth 18 23 – 27

68 09 08 Antwerpen, Middag, Avondmaal, Mt 18 27

68 09 15 Antwerpen, Middag, Ps 93, Alleen Orde van Dienst, Zondag 10 HC

68 09 15 Antwerpen, Gen 39 8, 41 40 ook 68 09 22 Brussel, 69 09 29 Mechelen

68 09 22 Antwerpen, Jes 7 7 – 17, Ps 72

68 10 06 of 13 Antwerpen, Jongerendienst, Deut 32 11

68 10 06 Antwerpen, Middag, verso

68 10 06 Antwerpen, Middag, Matthheus 1 18 -25, Zondag 11 HC

68 10 13 Antwerpen, Midddag, Joh 10 11-30, Zondag 12,31 HC

68 10 20, Antwerpen, Middag, 1 Joh 2 18 -27, Joh 15, Zondag 12,32 HC

68 10 20 Antwerpen, Deut 32 11, ook 69 04 27 Boechout

68 10 27 Antwerpen, Middag, Numeri 20 2 – 13

68 10 27 Antwerpen, Dankstond GA, Lucas 5 1- 11, verwijzing 71 01 31, ook 72 11 02 Franeker

68 11 02 Antwerpen, Uitvaart Jan Philippo, Deut 34 5

68 11 10 Antwerpen., H. Avondmaal, Orde van Dienst

68 11 10 Antwerpen, H. Avondmaal, Gal 3 26

68 11 10 Antwerpen, Dankzegging H.A., Jh 188, 72 02 01 —

68 11 17 Antwerpen, Luk 10 25 – 37 Samaritaan

68 11 17 Antwerpen, Middag, Gen 47 6-9 naasten, dr. Schutere, Suderion

68 12 08 Antwerpen, Middag-Avond, Col 2 6 -15, Zondag 13,34 HC

68 12 15 Antwerpen, Middag, Lukas I 25 -38, ook 74 01 27 Franeker, Zondag 14, 35 HC

68 12 15 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Advent III, Mattheus 1 1-17, mileu der menswording, Orde van Dienst

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans, Orde van Dienst

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans, Orde van Dienst met annotatie

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans, instructies predikant

68 12 24 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Kerstnacht, Interkerkelijke Kerstdienst, Orde van Dienst

68 12 25 Antwerpen, Kerst, Mattheus 1 18-25 Jozefs opdracht, kernwoorden

68 12 25 Antwerpen, Kerst, Matth 1 17-25, Liturgieboek met instructies

68 12 25 Antwerpen, Kerst, Liturgieboek Zondagscholen

68 12 29 Antwerpen, Middag, Luk 2 19 ook 73 12 30 Oosterbierum

68 12 29 Antwerpen, Mattheus 2 1 -11

68 12 31 Antwerpen, Bexstraat,Oudjaar, Lucas 9 57 – 62 ppl 69 12 31 Boechout

Briefpapier ds Verhoog, Ploegsebaan 14 Brasschaat

71 03 14 Zoute Spui, Joh 12 1-13 alleen orde van dienst