1969

69 — — Antwerpen, — Belijdenis Dirk –, Marie José — ,Anne Marie — Charles — ,Herman –

69 — — Antwerpen, Middag, Lofprijzing na H. Avondmaal, ook 74 05 12 Franeker

69 — — Antwerpen, ongedateerd no.1

69 — — Antwerpen, ongedateerd no.2

69 — — Antwerpen, ongedateerd no.3

69 — — Antwerpen, orde van dienst, Thim 2, Matt 10

69 — — Antwerpen, orde van dienst

69 — — Antwerpen, Rouwdienst Germaine Cluytmans

69 01 12 Antwerpen, Luk 7, 1-10, avondmaal, 70 05 03, Hoboken

69 01 12, Antwerpen, Heid cat 15,37, avondmaal

69 01 19 Antwerpen, Luk 8, 40-56, 74 01 06, Franeker

69 01 19, Antwerpen, Luk 8, 40-56, 74 01 06 Franeker

69 01 22, Wilrijk, mededelingen, orde van dienst

69 01 26 Antwerpen, Gen 1,1-2,4a

69 01 26 Antwerpen, Matt 9,9-13

69 02 02 Antwerpen, Gen 1,1

69 02 09 Antwerpen, Gen 1,3-5

69 03 02 Antwerpen, Luk 18,34,41, 69 03 16 Gent, 75 02 26, Sexbierum, 78 02 19 Ferwerd, 81 03 15 Oosterend e.m.,

69 03 09 Antwerpen, 1 Cor 16, 22, avondmaal

69 03 09 Antwerpen, 1 Cor 16,23

69 03 16 Antwerpen,2e dag, Gen 1,6-8

69 03 20 Antwerpen, rouwdienst Albert Halfman

69 03 23 Antwerpen, Joh 13,5,12, doopdienst Robert Deddens, 73 03 11 Franeker, 69 03 30 Boechout, 73 04 01 [Fr..

] 69 03 23, Antwerpen, Gen 1,9-13

69 03 30 Antwerpen, Palmpasen

69 03 30, Antwerpen,orde van dienst Palmzondag

69 04 04 Antwerpen, Joh 19,30b, Goede Vrijdag

69 04 06, Antwerpen, Joh 20,1-18, Eerste Paasdag 6

9 04 06, Antwerpen, Luk 24,34, Pasen

69 04 20 Antwerpen, Exo 20, Heid Cat 34

69 04 20 Antwerpen, Joh,21,1-14, 69 04 27 Boechout, 74 05 05 Harlingen, 78 04 09 Oosterend, 78 04 16, Ferwerd e.m.

69 05 04 Antwerpen, belijdenis Dirk Dekker, Marie Dekker-Goossens, Annemarie Joosten, Charles Simao en Herman Toorman

69 05 07 Antwerpen, 2 Cor 4,16-5,10 en Open 21,1-5, begrafenisdienst Johanna Maria Nugteren Galland

69 05 07 Antwerpen, rouwdienst Johanna Maria Nugteren deel 2

69 05 07 Antwerpen, rouwdienst Johanna Maria Nugteren

69 05 11 Antwerpen, Joh 16, avondmaal

69 05 11 Antwerpen, Lk 15 en Rom 13,14, Hok[..], 72 03 19, Franeker, Beel[..] 71 07 18

69 05 18 Antwerpen, Mc 10,13-16, doopdienst Gerrit Blokland, Monique Blokland, Henk Streefland, Yves Verheijen-Hillaert

69 05 18, Antwerpen, Zondag 34 1e gebod

69 05 25 Antwerpen, Hand 1,1-4

69 05 25 Antwerpen, Pinksteren, Middag, Hand 2 1 en 22, orgineel 68 06 02 Antwerpen,

69 05 25, Antwerpen, Hand 10

69 06 08, Antwerpen, Hand 6, 1-7

69 06 08 Antwerpen, Kerk in Perspectief

69 06 15, Antwerpen, Hand 3, 6b, Franeker

69 06 22, Antwerpen, Ps 24,2,3, avondmaal,70 01 25, [..]

69 06 29, Antwerpen, Heid cat 35, 2e gebod

69 06 29, Antwerpen, Joh 3, 1-10, 73 02 11 Peins

69 07 06 Antwerpen, Ps 119 ook 69 11 02 Oude Wetering, 71 08 08 Ferwerd, 72 05 28 Winsum, 74 07 07 Dokkum, 74 10 20 Fr

69 07 12 Antwerpen, Ps 27 ook 73 08 12 Franeker

69 07 12 Boechout, Gen 2 18-25, Huwelijk Florant de Weyer, Renate Deelen verso

69 07 12 Boechout, Gen 2 18-25, Huwelijk Florant de Weyer, Renate Deelen org. 68 12 06 Amersfoort

69 07 12 Boechout, Gen 2 18-25, Huwelijk Florant de Weyer, Renate Deelen

69 07 19 Antwerpen, Ps 122 Postevang. acclamatie, Ef 2 11-22 ook 72 08 12 Franeker

69 08 17 Antwerpen, ps 114 ook 71 04 04 Axel, 71 08 08 Ferwerd, 71 09 23 Mechelen, 72 10 29 —-, 73 02 18 Harlingen,

69 08 24 Antwerpen, Ps 74 Waagstuk van Prediking, ook 75 05 04 Franeker

69 08 31 Antwerpen, Ps 103, Doop Pascal Wijnen

69 09 06 Antwerpen, Efeze 4 1-7, 11,12 Bevestiging Ouderl. Deddens, Dedeken, Keutrickx, Pronk, Diaken

69 09 07 Antwerpen, Middag-Avond, Ruth 1 1-7a

69 09 07 Antwerpen, Orde van dienst, Bevestiging Ouderl. Deddens, Dedeken, Keutrickx, Pronk, Diaken Toorman, Fröberg

69 09 21 Antwerpen, avondmaal en doop Eljakim Blokland

69 09 21 Antwerpen, dankzegging H. Avondmaal, Ruth 2 11a-15

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol – Nelly Horsman, instructies predikant ook Fons en Petra, Henk en Lydy ALT

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol – Nelly Horsman, instructies predikant ook Fons en Petra, Henk en Lydy

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol – Nelly Horsman, Orde van Dienst

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol-Nelly Horsman, Ps 121. 69 12 06 Henk Mol-Lydy Laken, 71 09 01 Thom Roelofs

69 09 28 Antwerpen, Ruth 1 16-17, Doop Walter Philippo

69 10 05 Antwerpen, Ruth 1 18 – 2 2

69 10 12 Antwerpen, 2 3 -13 visitatie ds Noomen Nagelkerke

69 10 26 Antwerpen, Middag, Agenda Kerkeraad

69 10 26 Antwerpen, Jongerendienst, Jes 45 8 doop Christiaan Besjes

69 10 26 Antwerpen, Jongerendienst, toespraak jongeren

69 10 26 Antwerpen, Middag, Mattheus 28 16-20 Orde van Dienst

69 10 26 Antwerpen, Voorblad met brief Jules de Corte over ds. Niftrik Jes 45 15 uit Trouw

69 10 31 Antwerpen, Hervormingdag, Orde van Dienst, Ps 57 Jes 40 1-9

69 11 02 Oude Wetering, Jongerendienst, Jes 45 8 Orde van Dienst

69 11 16 Antwerpen, Uitnodiging Zendingsmiddag

69 11 16 Antwerpen, Zendingsmiddag, Hand 19 1-12 ook 74 10 03 Franeker

Brief ds Vehoog de dato 18 november 1969 aan dhr. Ter Haar

69 11 23 Antwerpen, Rom 6 1-14, Zondag 27 HC, Doop Wim en Dédé

69 11 26 Voorschoten, Hooglied 4,5 Huwelijk Hein Kelder, Anneke Verhoog, Orde van Dienst

69 11 26 Voorschoten, Hooglied 4,5 Huwelijk Hein Kelder, Anneke Verhoog

69 11 30 Antwerpen, Advent I, Ezechiel 37 24

69 12 — Antwerpen, Advent _, Jes 9 5,6

68 12 06 Amersfoort, 1 Cor 13 Huwelijk Albert Bosveld Helma Schouten gebed

68 12 06 Amersfoort, 1 Cor 13 Huwelijk Albert Bosveld Helma Schouten, Florant Weyer en Renate Deelen

69 12 21 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Advent IV, Jes 45 8, Orde van Dienst

69 12 25 Antwerpen, Kerst, Joh 1 14

69 12 28 Antwerpen, Bijz. kerkdienst

69 12 28 Antwerpen, diapresentatie kerk en de wereld

69 12 28 Antwerpen, Mattheus 2 13 – 18

69 12 31 Antwerpen, Zeemanscentrum, Oudjaar Luk 2 30-32, 3 1-6

71 12 26 Antwerpen, Mattheus 2 18