1970

70 — — Antwerpen, 1 Cor 18-31

70 — — Antwerpen, Claar, Evert, familie

70 — — Antwerpen, Pasen, belijdenis Ingrid de Deken, Greetje Joosten, Gerard Blauwbeen, Freddy van Sichem deel 2

70 — — Antwerpen, Pasen, belijdenis Ingrid de Deken, Greetje Joosten, Gerard Blauwbeen, Freddy van Sichem

70 — — Een dak boven je hoofd maandblad

70 01 — Antwerpen, Luk 24

70 01 18 Brasschaat, Luk 2,44b en 48b, 70 01 25 Antwerpen

70 01 25 Antwerpen, lithurgie

70 02 01 Antwerpen, Marc 1,3,4,5, 75 01 19 Franeker

70 02 01 Antwerpen, Heid Cat 15, 38 en 39

70 02 08 Antwerpen, Heid Cat 15,39 en 16,40, Franeker

70 02 08 Antwerpen, Joh 4, 29 en 42, 74 08 18 Pernis en 67 01 22 Oude Wetering

70 02 14 Antwerpen, Luk 14,1-4

70 02 22 Antwerpen, gespreksmiddag Open Poort

70 02 22 Antwerpen, Heid Cat 16,41,42,43, Franeker

70 03 01 Antwerpen, Heid Cat 16,44, 74 03 10 Franeker

70 03 01 Antwerpen, Luk 22,60-62, Pernis 73 04 06

70 03 15 Mechelen, Matt 26

70 03 22 Boechout, 74 02 03 Oosterend, 75 02 02 Franeker

70 03 27 Antwerpen, Luk 23,26-37 Goede Vrijdag

70 03 29 Antwerpen, Pasen

70 04 12 Antwerpen, 1 Joh 4,18

70 04 19 Antwerpen, Joh 15,5, kinderdienst, 72 09 11 Franeker

70 04 19 Antwerpen, orde van dienst

70 04 22 Antwerpen, kaart rouwdienst Arthur Galland

70 04 22 Antwerpen, rouwdienst Arthur Galland

70 04 26 Antwerpen, Heid Cat 45, het gebed

70 05 03 Hoboken, Lk 7, avondmaal

70 05 03 Hoboken, Luk 7

70 05 17 Antwerpen, Hand 2, Pinksteren, 72 Franeker Pinksteren

70 05 22 Hoboken, Begrafenis Mad. Vissers

70 06 07 Antwerpen, Hand 13,2,3

70 06 14 Antwerpen, Hand 19. 28b, Efez 4.20, 90 07 15 Ferwerd

70 06 28 Antwerpen, 1 Cor 1,10-12

70 07 05 Antwerpen, 1 Cor 1, 30, Doop en belijdenis

70 07 12 Antwerpen, 2 Cor 2,14

70 07 19 Hoboken, Matt 25, Afscheid fam Dijkstra, 78 11 26 Martini

70 07 26 Antwerpen, Gen 12,1 en 22,3 73 08 19 Franeker, 73 08 19 […]

70 08 02 Hoboken, Gen 20

70 08 09 Antwerpen, 2 Cor 2,20 dooppreek

70 09 — Antwerpen, Den Open Poort maandblad

70 09 22 Antwerpen, Deut 34,5, vredesweek

70 09 30 Berchem, avondmaal ten huize fam Van Geystelen

70 10 11 Antwerpen, gespreksmiddag creatief gezinsleven

70 10 11 Antwerpen, Deut 6, 20

70 10 11 Antwerpen, Meleach 3,5-6

70 10 25 Antwerpen, Heb 10,19-25, 77 01 02 Franeker

70 10 31 Berchem, Joh 11,25-27, 33-36

70 11 08 Antwerpen, Matt 11,28, Hoboken 70 02 07

70 11 10 Antwerpen, Ronald Eduard Theodor overlijden briefje

70 11 15 Antwerpen, Heid Cat 19,52 2

70 11 15 Antwerpen, Heid Cat 19,52

70 11 29 Antwerpen, Luk 21, Jer 33, Matth 3, Eerste Advent

70 12 13 Antwerpen, Matth 3,15-17, Franeker

70 12 27 Antwerpen, Tit 2,11 en 3,4, 75 12 28 Franeker