1971

71 01 08 Antwerpen, Uitvaart mevr. Hendricx I Cor 15 26

71 01 10 Antwerpen, H. Avondmaal, Op 2 17, Belijdenis Henk X

71 0 17 Antwerpen, Joh 2 11 Kanaa ook 72 01 16 Hoboken, 74 01 13 Franeker

71 01 — Antwerpen, H. Avondmaal, Barmhartige Samaritaan

71 01 19 Antwerpen, Bextraat 13, Oecomene P-K, Orde van dienst, 1 Joh 1 3

71 01 19, Antwerpen, Bexstraa 13, Oecomene, toespraak Prot geloof, Pastoor Van Put

71 01 24 Antwerpen, Joh 2 12-16, ook 72 10 29 Winsum

71 01 30 Antwerpen, Luk 5 1-11, Doop Horelbeke, De Weijer ook 72 10 29 Winsum, 84 05 06 — , 72 11 08 –, Dankstond GA

71 01 30 Antwerpen, verso gedicht Guillaume van der Graft De vissen scholen samen (LVK gez. 49)

71 02 — Antwerpen, Jongerendienst, 1 Cor 13, Aanverwante papieren, Ramses Shaffy

71 02 — Antwerpen, verso aantekeningen groepgesprek, Biref open Open Deur

71 02 — Antwerpen, aantekeningen uit een groepsgesprek

71 02 10 Westmalle, Mattheus 18 21

71 02 14 Antwerpen, Mattheus 20 1-16, ook 72 01 16 Mechelen

71 03 14 Antwerpen, H. Avondmaal, Matth 26 28

71 03 21 Antwerpen, Week Werelddiakonaat, Ruth 3 9

71 03 21 Antwerpen, Week Werelddiakonaat, __ Ruth onvolledig

71 03 21 Antwerpen, Week Werelddiakonaat, Liturgieboek

71 04 04 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Mark 11 2-5, Liturgie

71 04 11 Antwerpen, Pasen, Marcus 16 1-8, Joh 21 7, Doop Ruth Felter, Jesus Christ Superstar

71 05 02 Antwerpen, H. Avondmaal, Joh 16 16-22

71 05 15 Antwerpen, Hemelvaart, 1 Petr 3 13-22, doop Bart Besjes, ook 74 5 16 Franeker

71 05 30 Antwerpen, Pinksteren, Hand 2 1-13, verkzieing Van Sichem, Kruithof, Swier, Wissink

71 06 06 Antwerpen, Trinitatis, Rom 11 33, Matth 22 33

71 06 13 Antwerpen, Joh 5 1-18, 72 09 24 —-, 72 09 17 — , 75 10 19 Franeker

71 06 21 Antwerpen, H. Avondmaal, Doop Charles Simao, Chris Simao onvolledig

71 06 21 Antwerpen, H. Avondmaal, Doop Charles Simao, Chris Simao

71 06 21 Antwerpen, H. Avondmaal, Doop Charles Simao, Chris Simao [langer]

71 07 18 Axel, Middagdienst, Rom 13 1, 71 07 18 Axel, Liturgieboek

71 09 12 Antwerpen, H. Avondmaal, Luk 17 10, Doop Anne Splunder, Ronal van Splunder

71 09 19 Hoboken, H. Avondmaal, Luk 17 11-19

71 06 25 Antwerpen, Gal 5 1-13 voorblad

71 06 25 Antwerpen, Huwelijk, Ex 15 26, Greta Joosten, Raymond Lambrechts

71 06 25 Antwerpen, Huwelijk Greta Joosten, Raymond Lambrechts

71 07 04 Oudewetering, Gal 5 1-13

71 07 11 Antwerpen, Bextraat Ef 4 30 73 06 15 —, 74 11 03 Franeker

71 07 25 Antwerpen, Jac 3 1-12

71 08 29 Antwerpen, Luk 8 11-15, 74 10 06 Winsum

71 08 31 Antwerpen, Uitvaart, mevr Lommez

71 09 05 Antwerpen, Marc 3 13-15, Bevestiging Mevrouw Sichem, Swier, ook 73 05 06, ook 76 04 Winsum, 73 05 06 Winsum

71 09 26 Antwerpen, Vredesweek, Jeremia 1 10

71 10 03 Antwerpen, Jer 2 10-1

71 10 10 Antwerpen, Jer 14 1 – 15 2

71 10 17 Antwerpen, Jer 15 15-21, 74 09 15 Franeker

71 10 20 Antwerpen, Deut 33 27, Uitvaart Louis van Put

71 10 24 Antwerpen, Lange Winkelstraat, 2 Joh 12, lied The Byrds

71 10 31 Antwerpen, bezoek Puttenhof – jeugdkamp

71 10 17 Boechout, brieven jeugdkamp

71 10 17 Boechout, brieven jeugdkamp 2 (2)

71 11 07 Antwerpen, Dankdag GA, Jes 55 6-13

71 11 13 Putttenhof, Agapeviering, 1 Joh 1 1-2, 71 11 11 Wilrijk, toespraak

71 11 21 Antwerpen, H. Avondmaal, 1 Cor 11, 71 12 05 Hoboken

71 11 28 Antwerpen, Eerste Advent, Rom 13 12, 71 10 28 Mechelen, 72 06 11 Franeker 74 11 24 ___

71 12 12 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Luk 1 5-25

71 12 10 Antwerpen, Uitvaart , Joh 10 7 -15, D’Hooge

71 12 18 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Kerstmiddag ouderen, Luk 1 68-79

Brief aan mej. Van der Veen, d.d. 16 dec 1971

71 12 — Antwerpen, Onbekende preek

71 12 Aantekeningen op achterzijde

71 12 19 Antwerpen, Luk 1 57-80,

71 12 20 Antwerpen, Onze laatste hoop __

71 12 25 Antwerpen, Kerstliturgie,

72 12 25, Franeker, Kerstliturgie

71 12 25 Antwerpen, Kerstliturgie, liedjes

71 12 25 Antwerpen, Kerstmorgen, Luk 2 6-7,

71 12 25 Antwerpen, Eerste Kerstdag, Liturgieboek ‘Met grote vreugde…’ en preek

71 12 25 Antwerpen, Kerst, Experimentele kerkdienst voor jongeren