Antwerpen

67 10 18 Antwerpen, Intrede Luk. 4.10-30, 4.21 Toespraken Jan Sap

67 10 18 Antwerpen, Intrede Orde van Dienst

68 01 07 Antwerpen, Avond, Marc 2 13-17, Orde van Dienst met enquete

68 01 07 Antwerpen, Luc 12 16-21, ook Brussel, Boechout

68 01 07 Antwerpen, Luc 12 16-21, ook Brussel, Boechout ALT

68 01 14 Antwerpen, H. Avondmaal, 1 Cor 11 ook middag

68 01 21 Antwerpen, Middag, Avond, Rom 6 1-4, 12-14 zondag 1,2 HC ook 75 10 05

68 01 21 Antwerpen, Marcus 6 34-44, Storm op het meer, 69 01 28 Boechout, 70 05 31 Hoboken

68 02 11 Antwerpen, Middag, Jeremia 16 1013, Ezech 18 21 -32, Zondag 3 HC ook 72 03 31—

68 02 11 Antwerpen, Joh 9 1-7, ook 77 01 — Fran 68 01 28 Antwerpen, Matth 13 24- 31, Boos mens, over preken

68 02 18 Antwerpen, Joh 9 35-41, ook 77 01 — Franeker,

68 03 03 Antwerpen, Rom. 8 -17, Zondag 4

68 03 03 Antwerpen, Pasen Rom. 8 -17, Zondag 4 verso 68 03 03 Antwerpen, Kinderdienst, Mattheus 16, Liturgieboek

68 03 03 Antwerpen, Kinderdienst, doop Hendrik Peter Van der Wel 68 03 __ Antwerpen, Kruislijden

68 03 10 Antwerpen, H. Avondmaal, Lukas 22 14-30, Middelburg Syn. 1965

68 03 17 Antwerpen, Joh 12 1-3, Marcus 14 3-9, ook 71 03 07 Zoute Spui, 71 03 28 Boechou, 71 03 07 —-, 79 04 04 Franeker

68 03 10 Antwerpen, Middag, dankzegging H.A Hebr. 2 5-13, ook 73 12 03 Franeker

68 03 17 Boechout, Mattheus 7 13-13 ook 68 04 28 Denderleeuw

68 03 24 Antwerpen, Middag, 2 Sam 15, Ps 72

68 03 24 Antwerpen, Mattheus 26 1-5, ook 71 03 02 Voorschoten

68 03 24 Antwerpen, Mattheus 26 1-5, alleen voorblad, 70 03 05 Mechelen, 73 04 06 Franeker

68 03 24 Antwerpen, Mattheus 26 1 -5, MISSCHIEN FOUT

68 03 31 Antwerpen, Middag, Avond, Hebr 10 1-18, Zondag 5-6 HC ook Franeker

68 03 31 Antwerpen, Mattheus 27 19-21, vrouw van Pilatus ook 74 04 03 Franeker

68 04 07 Antwerpen, Palmpasen, Luk 23 32-43

68 04 14 Antwerpen, Pasen, Joh 20 19, ook Oosterheim 79 04 15

68 04 14 Antwerpen, Pasen, Liturgieboek

68 04 27 Antwerpen, Lucas 12 16-21, ook 71 06 13 Zoute Spui, 72 10 01 Franeker, ZONDER P 6

68 04 28 Antwerpen, Middag, Hand 3 25-26, Zondag 6, 19 HC

68 05 05 Antwerpen, Openbare Geloofsbelijdenis, Luk 22 31, Truus van Kerckhoven, Nico Besjes, Wim Peter Bok

68 05 05 Antwerpen, Openbare Geloofsbelijdenis, Liturgieboek, Truus van Kerckhoven, Nico Besjes, Wim Peter Bok

68 05 12 Antwerpen, H. Avondmaal, Joh 10

68 05 26 Antwerpen, Middag, &c &c

68 05 26 Antwerpen, Middag, &c &c MOGELIJK FOUT

68 05 26 Antwerpen, Hemelvaart, Hand 9 11-15, MOGELIJK FOUT

68 06 02 Antwerpen, Pinksteren, Middag, Hand 2 1 en 22, ook 69 05 25 Antwerpen, Pinksteren

68 06 02 Antwerpen, Pinksteren, Hand 2 12b

68 06 16 Antwerpen, Phil 1 1, Hand 16 4-24, voorbedes fam. Pronk, mevr. Keuterikx ZONDER P 2

68 06 16 Antwerpen, Middag, Hebr 11 1, Habakuk, Zondag 7, 21 HC

68 06 23 Antwerpen, Middag, H. Avondmaal, Phil 3 12-14

68 06 23 Antwerpen, H. Avondmaal, verso

68 06 23 Antwerpen, H. Avondmaal, formulier

68 06 23 Antwerpen, H. Avondmaal, Phil 3 7

68 06 30 Antwerpen, Middag, Joh 17 105, Joh 5 1-12, Zondag 7,8 HC

68 06 30 Antwerpen, Phil 1 3-6

68 07 14 Oude Wetering Phil 3 17 – 4 9, oook 68 07 21 Antwerpen, 77 11 10 —

68 07 21 Kalmthout, Kampdienst, Gen 1 1-13, Gal 2 1-14 ook 68 07 28 Antwerpen, 78 05 13 Franeker

68 08 04 Antwerpen, Fil 2 5 -11, bidden voor Praagse Lente

68 08 11 Antwerpen, Fil 4 13

68 08 18 Antwerpen, Oecomene, Matth. 25 1-13, ook 70 06 14 Gent, 76 12 31 Franeker

68 08 18 Antwerpen, Hand 3 6b, geboorte J.P. Verhoog, ook 69 06 15 Antwerpen

68 09 01 Antwerpen, Orde van Dienst, doop Ingrid Vercruyses, J.P. Verhoog, ouderling K. Siera, diaken J. van Splunder

68 09 01 Antwerpen, Middag- Avond, Gezang 82, 103

68 09 07 Antwerpen, H. Avondmaal, Matth 18 23 – 27

68 09 08 Antwerpen, Middag, Avondmaal, Mt 18 27

68 09 15 Antwerpen, Middag, Ps 93, Alleen Orde van Dienst, Zondag 10 HC

68 09 15 Antwerpen, Gen 39 8, 41 40 ook 68 09 22 Brussel, 69 09 29 Mechelen

68 09 22 Antwerpen, Jes 7 7 – 17, Ps 72

68 10 06 of 13 Antwerpen, Jongerendienst, Deut 32 11

68 10 06 Antwerpen, Middag, verso

68 10 06 Antwerpen, Middag, Matthheus 1 18 -25, Zondag 11 HC

68 10 13 Antwerpen, Midddag, Joh 10 11-30, Zondag 12,31 HC

68 10 20, Antwerpen, Middag, 1 Joh 2 18 -27, Joh 15, Zondag 12,32 HC

68 10 20 Antwerpen, Deut 32 11, ook 69 04 27 Boechout

68 10 27 Antwerpen, Middag, Numeri 20 2 – 13

68 10 27 Antwerpen, Dankstond GA, Lucas 5 1- 11, verwijzing 71 01 31, ook 72 11 02 Franeker

68 11 02 Antwerpen, Uitvaart Jan Philippo, Deut 34 5

68 11 10 Antwerpen., H. Avondmaal, Orde van Dienst

68 11 10 Antwerpen, H. Avondmaal, Gal 3 26

68 11 10 Antwerpen, Dankzegging H.A., Jh 188, 72 02 01 —

68 11 17 Antwerpen, Luk 10 25 – 37 Samaritaan

68 11 17 Antwerpen, Middag, Gen 47 6-9 naasten, dr. Schutere, Suderion

68 12 08 Antwerpen, Middag-Avond, Col 2 6 -15, Zondag 13,34 HC

68 12 15 Antwerpen, Middag, Lukas I 25 -38, ook 74 01 27 Franeker, Zondag 14, 35 HC

68 12 15 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Advent III, Mattheus 1 1-17, mileu der menswording, Orde van Dienst

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans, Orde van Dienst

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans, Orde van Dienst met annotatie

68 12 22 Antwerpen, Johannes 10 11, 27 Belijdenis Henk Dozy, Roel van Kerchove, Gerda Ceulemans, instructies predikant

68 12 24 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Kerstnacht, Interkerkelijke Kerstdienst, Orde van Dienst

68 12 25 Antwerpen, Kerst, Mattheus 1 18-25 Jozefs opdracht, kernwoorden

68 12 25 Antwerpen, Kerst, Matth 1 17-25, Liturgieboek met instructies

68 12 25 Antwerpen, Kerst, Liturgieboek Zondagscholen

68 12 29 Antwerpen, Middag, Luk 2 19 ook 73 12 30 Oosterbierum

68 12 29 Antwerpen, Mattheus 2 1 -11

68 12 31 Antwerpen, Bexstraat,Oudjaar, Lucas 9 57 – 62 ppl 69 12 31 Boechout

Briefpapier ds Verhoog, Ploegsebaan 14 Brasschaat

71 03 14 Zoute Spui, Joh 12 1-13 alleen orde van dienst

69 — — Antwerpen, — Belijdenis Dirk –, Marie José — ,Anne Marie — Charles — ,Herman –

69 — — Antwerpen, Middag, Lofprijzing na H. Avondmaal, ook 74 05 12 Franeker

69 — — Antwerpen, ongedateerd no.1

69 — — Antwerpen, ongedateerd no.2

69 — — Antwerpen, ongedateerd no.3

69 — — Antwerpen, orde van dienst, Thim 2, Matt 10

69 — — Antwerpen, orde van dienst

69 — — Antwerpen, Rouwdienst Germaine Cluytmans

69 01 12 Antwerpen, Luk 7, 1-10, avondmaal, 70 05 03, Hoboken

69 01 12, Antwerpen, Heid cat 15,37, avondmaal

69 01 19 Antwerpen, Luk 8, 40-56, 74 01 06, Franeker

69 01 19, Antwerpen, Luk 8, 40-56, 74 01 06 Franeker

69 01 22, Wilrijk, mededelingen, orde van dienst

69 01 26 Antwerpen, Gen 1,1-2,4a

69 01 26 Antwerpen, Matt 9,9-13

69 02 02 Antwerpen, Gen 1,1

69 02 09 Antwerpen, Gen 1,3-5

69 03 02 Antwerpen, Luk 18,34,41, 69 03 16 Gent, 75 02 26, Sexbierum, 78 02 19 Ferwerd, 81 03 15 Oosterend e.m.,

69 03 09 Antwerpen, 1 Cor 16, 22, avondmaal

69 03 09 Antwerpen, 1 Cor 16,23

69 03 16 Antwerpen,2e dag, Gen 1,6-8

69 03 20 Antwerpen, rouwdienst Albert Halfman

69 03 23 Antwerpen, Joh 13,5,12, doopdienst Robert Deddens, 73 03 11 Franeker, 69 03 30 Boechout, 73 04 01 [Fr..

] 69 03 23, Antwerpen, Gen 1,9-13

69 03 30 Antwerpen, Palmpasen

69 03 30, Antwerpen,orde van dienst Palmzondag

69 04 04 Antwerpen, Joh 19,30b, Goede Vrijdag

69 04 06, Antwerpen, Joh 20,1-18, Eerste Paasdag 6

9 04 06, Antwerpen, Luk 24,34, Pasen

69 04 20 Antwerpen, Exo 20, Heid Cat 34

69 04 20 Antwerpen, Joh,21,1-14, 69 04 27 Boechout, 74 05 05 Harlingen, 78 04 09 Oosterend, 78 04 16, Ferwerd e.m.

69 05 04 Antwerpen, belijdenis Dirk Dekker, Marie Dekker-Goossens, Annemarie Joosten, Charles Simao en Herman Toorman

69 05 07 Antwerpen, 2 Cor 4,16-5,10 en Open 21,1-5, begrafenisdienst Johanna Maria Nugteren Galland

69 05 07 Antwerpen, rouwdienst Johanna Maria Nugteren deel 2

69 05 07 Antwerpen, rouwdienst Johanna Maria Nugteren

69 05 11 Antwerpen, Joh 16, avondmaal

69 05 11 Antwerpen, Lk 15 en Rom 13,14, Hok[..], 72 03 19, Franeker, Beel[..] 71 07 18

69 05 18 Antwerpen, Mc 10,13-16, doopdienst Gerrit Blokland, Monique Blokland, Henk Streefland, Yves Verheijen-Hillaert

69 05 18, Antwerpen, Zondag 34 1e gebod

69 05 25 Antwerpen, Hand 1,1-4

69 05 25 Antwerpen, Pinksteren, Middag, Hand 2 1 en 22, orgineel 68 06 02 Antwerpen,

69 05 25, Antwerpen, Hand 10

69 06 08, Antwerpen, Hand 6, 1-7

69 06 08 Antwerpen, Kerk in Perspectief

69 06 15, Antwerpen, Hand 3, 6b, Franeker

69 06 22, Antwerpen, Ps 24,2,3, avondmaal,70 01 25, [..]

69 06 29, Antwerpen, Heid cat 35, 2e gebod

69 06 29, Antwerpen, Joh 3, 1-10, 73 02 11 Peins

69 07 06 Antwerpen, Ps 119 ook 69 11 02 Oude Wetering, 71 08 08 Ferwerd, 72 05 28 Winsum, 74 07 07 Dokkum, 74 10 20 Fr

69 07 12 Antwerpen, Ps 27 ook 73 08 12 Franeker

69 07 12 Boechout, Gen 2 18-25, Huwelijk Florant de Weyer, Renate Deelen verso

69 07 12 Boechout, Gen 2 18-25, Huwelijk Florant de Weyer, Renate Deelen org. 68 12 06 Amersfoort

69 07 12 Boechout, Gen 2 18-25, Huwelijk Florant de Weyer, Renate Deelen

69 07 19 Antwerpen, Ps 122 Postevang. acclamatie, Ef 2 11-22 ook 72 08 12 Franeker

69 08 17 Antwerpen, ps 114 ook 71 04 04 Axel, 71 08 08 Ferwerd, 71 09 23 Mechelen, 72 10 29 —-, 73 02 18 Harlingen,

69 08 24 Antwerpen, Ps 74 Waagstuk van Prediking, ook 75 05 04 Franeker

69 08 31 Antwerpen, Ps 103, Doop Pascal Wijnen

69 09 06 Antwerpen, Efeze 4 1-7, 11,12 Bevestiging Ouderl. Deddens, Dedeken, Keutrickx, Pronk, Diaken

69 09 07 Antwerpen, Middag-Avond, Ruth 1 1-7a

69 09 07 Antwerpen, Orde van dienst, Bevestiging Ouderl. Deddens, Dedeken, Keutrickx, Pronk, Diaken Toorman, Fröberg

69 09 21 Antwerpen, avondmaal en doop Eljakim Blokland

69 09 21 Antwerpen, dankzegging H. Avondmaal, Ruth 2 11a-15

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol – Nelly Horsman, instructies predikant ook Fons en Petra, Henk en Lydy ALT

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol – Nelly Horsman, instructies predikant ook Fons en Petra, Henk en Lydy

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol – Nelly Horsman, Orde van Dienst

69 09 25 Leimuiden, Huwelijk Adriaan van Tol-Nelly Horsman, Ps 121. 69 12 06 Henk Mol-Lydy Laken, 71 09 01 Thom Roelofs

69 09 28 Antwerpen, Ruth 1 16-17, Doop Walter Philippo

69 10 05 Antwerpen, Ruth 1 18 – 2 2

69 10 12 Antwerpen, 2 3 -13 visitatie ds Noomen Nagelkerke

69 10 26 Antwerpen, Middag, Agenda Kerkeraad

69 10 26 Antwerpen, Jongerendienst, Jes 45 8 doop Christiaan Besjes

69 10 26 Antwerpen, Jongerendienst, toespraak jongeren

69 10 26 Antwerpen, Middag, Mattheus 28 16-20 Orde van Dienst

69 10 26 Antwerpen, Voorblad met brief Jules de Corte over ds. Niftrik Jes 45 15 uit Trouw

69 10 31 Antwerpen, Hervormingdag, Orde van Dienst, Ps 57 Jes 40 1-9

69 11 02 Oude Wetering, Jongerendienst, Jes 45 8 Orde van Dienst

69 11 16 Antwerpen, Uitnodiging Zendingsmiddag

69 11 16 Antwerpen, Zendingsmiddag, Hand 19 1-12 ook 74 10 03 Franeker

Brief ds Vehoog de dato 18 november 1969 aan dhr. Ter Haar

69 11 23 Antwerpen, Rom 6 1-14, Zondag 27 HC, Doop Wim en Dédé

69 11 26 Voorschoten, Hooglied 4,5 Huwelijk Hein Kelder, Anneke Verhoog, Orde van Dienst

69 11 26 Voorschoten, Hooglied 4,5 Huwelijk Hein Kelder, Anneke Verhoog

69 11 30 Antwerpen, Advent I, Ezechiel 37 24

69 12 — Antwerpen, Advent _, Jes 9 5,6

68 12 06 Amersfoort, 1 Cor 13 Huwelijk Albert Bosveld Helma Schouten gebed

68 12 06 Amersfoort, 1 Cor 13 Huwelijk Albert Bosveld Helma Schouten, Florant Weyer en Renate Deelen

69 12 21 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Advent IV, Jes 45 8, Orde van Dienst

69 12 25 Antwerpen, Kerst, Joh 1 14

69 12 28 Antwerpen, Bijz. kerkdienst

69 12 28 Antwerpen, diapresentatie kerk en de wereld

69 12 28 Antwerpen, Mattheus 2 13 – 18

69 12 31 Antwerpen, Zeemanscentrum, Oudjaar Luk 2 30-32, 3 1-6

71 12 26 Antwerpen, Mattheus 2 18

70 — — Antwerpen, 1 Cor 18-31

70 — — Antwerpen, Claar, Evert, familie

70 — — Antwerpen, Pasen, belijdenis Ingrid de Deken, Greetje Joosten, Gerard Blauwbeen, Freddy van Sichem deel 2

70 — — Antwerpen, Pasen, belijdenis Ingrid de Deken, Greetje Joosten, Gerard Blauwbeen, Freddy van Sichem

70 — — Een dak boven je hoofd maandblad

70 01 — Antwerpen, Luk 24

70 01 18 Brasschaat, Luk 2,44b en 48b, 70 01 25 Antwerpen

70 01 25 Antwerpen, lithurgie

70 02 01 Antwerpen, Marc 1,3,4,5, 75 01 19 Franeker

70 02 01 Antwerpen, Heid Cat 15, 38 en 39

70 02 08 Antwerpen, Heid Cat 15,39 en 16,40, Franeker

70 02 08 Antwerpen, Joh 4, 29 en 42, 74 08 18 Pernis en 67 01 22 Oude Wetering

70 02 14 Antwerpen, Luk 14,1-4

70 02 22 Antwerpen, gespreksmiddag Open Poort

70 02 22 Antwerpen, Heid Cat 16,41,42,43, Franeker

70 03 01 Antwerpen, Heid Cat 16,44, 74 03 10 Franeker

70 03 01 Antwerpen, Luk 22,60-62, Pernis 73 04 06

70 03 15 Mechelen, Matt 26

70 03 22 Boechout, 74 02 03 Oosterend, 75 02 02 Franeker

70 03 27 Antwerpen, Luk 23,26-37 Goede Vrijdag

70 03 29 Antwerpen, Pasen

70 04 12 Antwerpen, 1 Joh 4,18

70 04 19 Antwerpen, Joh 15,5, kinderdienst, 72 09 11 Franeker

70 04 19 Antwerpen, orde van dienst

70 04 22 Antwerpen, kaart rouwdienst Arthur Galland

70 04 22 Antwerpen, rouwdienst Arthur Galland

70 04 26 Antwerpen, Heid Cat 45, het gebed

70 05 03 Hoboken, Lk 7, avondmaal

70 05 03 Hoboken, Luk 7

70 05 17 Antwerpen, Hand 2, Pinksteren, 72 Franeker Pinksteren

70 05 22 Hoboken, Begrafenis Mad. Vissers

70 06 07 Antwerpen, Hand 13,2,3

70 06 14 Antwerpen, Hand 19. 28b, Efez 4.20, 90 07 15 Ferwerd

70 06 28 Antwerpen, 1 Cor 1,10-12

70 07 05 Antwerpen, 1 Cor 1, 30, Doop en belijdenis

70 07 12 Antwerpen, 2 Cor 2,14

70 07 19 Hoboken, Matt 25, Afscheid fam Dijkstra, 78 11 26 Martini

70 07 26 Antwerpen, Gen 12,1 en 22,3 73 08 19 Franeker, 73 08 19 […]

70 08 02 Hoboken, Gen 20

70 08 09 Antwerpen, 2 Cor 2,20 dooppreek

70 09 — Antwerpen, Den Open Poort maandblad

70 09 22 Antwerpen, Deut 34,5, vredesweek

70 09 30 Berchem, avondmaal ten huize fam Van Geystelen

70 10 11 Antwerpen, gespreksmiddag creatief gezinsleven

70 10 11 Antwerpen, Deut 6, 20

70 10 11 Antwerpen, Meleach 3,5-6

70 10 25 Antwerpen, Heb 10,19-25, 77 01 02 Franeker

70 10 31 Berchem, Joh 11,25-27, 33-36

70 11 08 Antwerpen, Matt 11,28, Hoboken 70 02 07

70 11 10 Antwerpen, Ronald Eduard Theodor overlijden briefje

70 11 15 Antwerpen, Heid Cat 19,52 2

70 11 15 Antwerpen, Heid Cat 19,52

70 11 29 Antwerpen, Luk 21, Jer 33, Matth 3, Eerste Advent

70 12 13 Antwerpen, Matth 3,15-17, Franeker

70 12 27 Antwerpen, Tit 2,11 en 3,4, 75 12 28 Franeker

71 01 08 Antwerpen, Uitvaart mevr. Hendricx I Cor 15 26

71 01 10 Antwerpen, H. Avondmaal, Op 2 17, Belijdenis Henk X

71 0 17 Antwerpen, Joh 2 11 Kanaa ook 72 01 16 Hoboken, 74 01 13 Franeker

71 01 — Antwerpen, H. Avondmaal, Barmhartige Samaritaan

71 01 19 Antwerpen, Bextraat 13, Oecomene P-K, Orde van dienst, 1 Joh 1 3

71 01 19, Antwerpen, Bexstraa 13, Oecomene, toespraak Prot geloof, Pastoor Van Put

71 01 24 Antwerpen, Joh 2 12-16, ook 72 10 29 Winsum

71 01 30 Antwerpen, Luk 5 1-11, Doop Horelbeke, De Weijer ook 72 10 29 Winsum, 84 05 06 — , 72 11 08 –, Dankstond GA

71 01 30 Antwerpen, verso gedicht Guillaume van der Graft De vissen scholen samen (LVK gez. 49)

71 02 — Antwerpen, Jongerendienst, 1 Cor 13, Aanverwante papieren, Ramses Shaffy

71 02 — Antwerpen, verso aantekeningen groepgesprek, Biref open Open Deur

71 02 — Antwerpen, aantekeningen uit een groepsgesprek

71 02 10 Westmalle, Mattheus 18 21

71 02 14 Antwerpen, Mattheus 20 1-16, ook 72 01 16 Mechelen

71 03 14 Antwerpen, H. Avondmaal, Matth 26 28

71 03 21 Antwerpen, Week Werelddiakonaat, Ruth 3 9

71 03 21 Antwerpen, Week Werelddiakonaat, __ Ruth onvolledig

71 03 21 Antwerpen, Week Werelddiakonaat, Liturgieboek

71 04 04 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Mark 11 2-5, Liturgie

71 04 11 Antwerpen, Pasen, Marcus 16 1-8, Joh 21 7, Doop Ruth Felter, Jesus Christ Superstar

71 05 02 Antwerpen, H. Avondmaal, Joh 16 16-22

71 05 15 Antwerpen, Hemelvaart, 1 Petr 3 13-22, doop Bart Besjes, ook 74 5 16 Franeker

71 05 30 Antwerpen, Pinksteren, Hand 2 1-13, verkzieing Van Sichem, Kruithof, Swier, Wissink

71 06 06 Antwerpen, Trinitatis, Rom 11 33, Matth 22 33

71 06 13 Antwerpen, Joh 5 1-18, 72 09 24 —-, 72 09 17 — , 75 10 19 Franeker

71 06 21 Antwerpen, H. Avondmaal, Doop Charles Simao, Chris Simao onvolledig

71 06 21 Antwerpen, H. Avondmaal, Doop Charles Simao, Chris Simao

71 06 21 Antwerpen, H. Avondmaal, Doop Charles Simao, Chris Simao [langer]

71 07 18 Axel, Middagdienst, Rom 13 1, 71 07 18 Axel, Liturgieboek

71 09 12 Antwerpen, H. Avondmaal, Luk 17 10, Doop Anne Splunder, Ronal van Splunder

71 09 19 Hoboken, H. Avondmaal, Luk 17 11-19

71 06 25 Antwerpen, Gal 5 1-13 voorblad

71 06 25 Antwerpen, Huwelijk, Ex 15 26, Greta Joosten, Raymond Lambrechts

71 06 25 Antwerpen, Huwelijk Greta Joosten, Raymond Lambrechts

71 07 04 Oudewetering, Gal 5 1-13

71 07 11 Antwerpen, Bextraat Ef 4 30 73 06 15 —, 74 11 03 Franeker

71 07 25 Antwerpen, Jac 3 1-12

71 08 29 Antwerpen, Luk 8 11-15, 74 10 06 Winsum

71 08 31 Antwerpen, Uitvaart, mevr Lommez

71 09 05 Antwerpen, Marc 3 13-15, Bevestiging Mevrouw Sichem, Swier, ook 73 05 06, ook 76 04 Winsum, 73 05 06 Winsum

71 09 26 Antwerpen, Vredesweek, Jeremia 1 10

71 10 03 Antwerpen, Jer 2 10-1

71 10 10 Antwerpen, Jer 14 1 – 15 2

71 10 17 Antwerpen, Jer 15 15-21, 74 09 15 Franeker

71 10 20 Antwerpen, Deut 33 27, Uitvaart Louis van Put

71 10 24 Antwerpen, Lange Winkelstraat, 2 Joh 12, lied The Byrds

71 10 31 Antwerpen, bezoek Puttenhof – jeugdkamp

71 10 17 Boechout, brieven jeugdkamp

71 10 17 Boechout, brieven jeugdkamp 2 (2)

71 11 07 Antwerpen, Dankdag GA, Jes 55 6-13

71 11 13 Putttenhof, Agapeviering, 1 Joh 1 1-2, 71 11 11 Wilrijk, toespraak

71 11 21 Antwerpen, H. Avondmaal, 1 Cor 11, 71 12 05 Hoboken

71 11 28 Antwerpen, Eerste Advent, Rom 13 12, 71 10 28 Mechelen, 72 06 11 Franeker 74 11 24 ___

71 12 12 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Luk 1 5-25

71 12 10 Antwerpen, Uitvaart , Joh 10 7 -15, D’Hooge

71 12 18 Antwerpen, Lange Winkelstraat, Kerstmiddag ouderen, Luk 1 68-79

Brief aan mej. Van der Veen, d.d. 16 dec 1971

71 12 — Antwerpen, Onbekende preek

71 12 Aantekeningen op achterzijde

71 12 19 Antwerpen, Luk 1 57-80,

71 12 20 Antwerpen, Onze laatste hoop __

71 12 25 Antwerpen, Kerstliturgie,

72 12 25, Franeker, Kerstliturgie

71 12 25 Antwerpen, Kerstliturgie, liedjes

71 12 25 Antwerpen, Kerstmorgen, Luk 2 6-7,

71 12 25 Antwerpen, Eerste Kerstdag, Liturgieboek ‘Met grote vreugde…’ en preek

71 12 25 Antwerpen, Kerst, Experimentele kerkdienst voor jongeren