Oude en Nieuwe Wetering

61 07 02 Oudewetering, 2 Cor 2, 14a, Ps 68 Wereldse en Hemelse macht

63 12 01 Oude Wet. 1e advent Matth. 21, 33-46

63 12 19 Oude Wet. Huwelijk 1 Thess. 5, 28 Huwelijk Pieter Veninga en Cecilia van den Berg

63 12 22 Oude Wet. 4e advent 2 Sam. 6, 11-23 Koningschap van David, Koningschap van Jezus, Michal en Saul

63 12 29 Oude Wet. Luk. 2, 19 het hart van Maria

63 12 31 Oude Wet. Oudjaardag, Ps. 90 bidden, aanbidden, schuldbelijdenis, genade

62 12 16 Oude Wetering zondag 26 Rom. 6, 1-14 Doop als redding en behoud

63 10 20 Oude Wetering Intrede C.A. Verhoog, Ps. 113 Hoogtronende God en horende gemeente

63 11 17 Winsum, Bevestiging, 1 Kon. 19, 19-21 Bevestiging ds. Geel, Elia en Elisa

64 [..] [..] Leiden, Franeker 77 08 21, Pred 1, 2 dn 4, 166

64 01 01 Oude Wetering, Nieuwjaarsdienst, Ps 121

64 01 05 Oude Wetering, Leiden, Boechout, Vleut, Woubrugge, Antwerpen, Hollum, [.ulderkes], […], Mk 6, 45-52

64 01 19 Oude Wetering, Antwerpen, Dankzegging H.A., Luk 15, 22a en Rom 13, 14a

64 01 19 Oude Wetering, Viering Heilige Avondmaal, ps 23

64 01 26 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 13, 24-30 64 02 02 Oude Wetering, Luk 7, 17-23

64 02 16 Oude Wetering, Antwerpen 69 03 30, Matt 23, 37

64 02 23 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 26, 45-50

64 03 01 Oude Wetering, Matt 26, 57-68 64 03 15 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 27, 19

64 03 22 Oude Wetering, Antwerpen, Geloofsbelijdenis Neeltje van der Lip, Ari Los, Josina Möhlen, Jan Snaterse, Cornelia van Wieringen, Aren de Wit, Elisabeth de Wit, Luk 22, 31-32

64 03 27 Oude Wetering, Antwerpen 68, Goede Vrijdag, Luk 23, 33

64 03 29 Oude Wetering, Antwerpen, Eerste Paasdag, Luk 24, 34

64 04 05 Oude Wetering, Antwerpen 69 04 20, Voorbereiding Heilige Avondmaal, Joh 21, 1-14

64 04 12_19 Oude Wetering, Viering Heilige Avondmaal, Ps 62, 1 en 4

64 04 26 Oude Wetering, Franeker 75 08 17, […], Richt 5, 20 en 24

64 05 03 Oude Wetering, Franeker 75 09 06, Leimuiden. […], Richt 6, 13-14

64 05 07 Oude Wetering, Hemelvaartsdag, Efez 4, 8a

64 05 17 Oude Wetering, Antwerpen, Pinksteren, Hand 2, 1-4

64 05 17 Oude Wetering, Franeker 72 06 02, [… 65], Pinksteren, Rom 8, 16

64 05 24 Oude Wetering, Antwerpen, Deut 32, 11, 12 en 33-27b, Doop Dirk Kroon

64 05 31 Oude Wetering, Leiden, Leimuiden, Antwerpen, Matt 25, 1-13, Benoeming P. van Dam, G. de Kwaasteniet T. van der Heden, C. Winthers

64 07 12 Oude Wetering, Dankz. H.A., Ps 34, 7-18

64 07 12_ Oude Wetering, Viering H. Avondmaal, Jes 55, 1-3 en 6-7

64 07 19 Oude Wetering, Jon 1, 1-4, Doop Leendert Möhlen en Cornelis Horsman

64 08 02 Oude Wetering, Jon 1, 5-11, Doop Hans Willems

64 08 09 Oude Wetering, Jon 1, 12-17

64 08 16 Oude Wetering, Jon 2(1)

64 08 16 Oude Wetering, Jon 2

64 08 20 Oude Wetering, 2 Cor 10, 3-5, Bevestiging ambtsdragers Peter van Dam, Gijsbert Kwaasteniet, Theunis van der Heden, Cornelis Winthorst

64 08 30 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker 73 08 12, Oegstgeest […], Ps 27

64 09 03 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker 77 03 06, Jeugddienst, Spr 27, 8(1)

64 09 03 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker 77 03 06, Jeugddienst, Spr 27, 8

64 09 06 Oude Wetering, Antwerpen, Jon 3

64 09 13 Oude Wetering, Jeugdzondag, Prediker 1,2 en 4, 16b

64 09 20 Oude Wetering, Antwerpen, Jon 3, 9 en 10

64 09 20 Sassenheim, [Meno..], Gen 47, 7-9

64 10 04 Oude Wetering, Voorbereiding H. Avondmaal, Jon 4

64 10 04_ Oude Wetering, Viering H.Avondmaal, Deut 6, 4-9 en 10, 12-21

64 10 11 Oude Wetering, Ps 103, 1-5

64 10 25 Oude Wetering, Gezinsdienst, Matt 12, 46-50

64 11 01 Oude Wetering, Kerkhervorming, Hand 4, 23-31

64 11 08 Oude Wetering, Dankdag, Jes 55, 13

64 11 08 Oude Wetering, Luk 12, 16-21(1)

64 11 08 Oude Wetering, Luk 12, 16-21

64 11 22 Oude Wetering, Antwerpen 69 06 29, Joh 3, 10-10

64 11 22 Oude Wetering, Leimuiden, Zevenhuizen, 1 Kon 17, 1

64 12 13 Oude Wetering, Franeker, Luk 1, 7 en 13, Doop Gerard Gravenkamp

64 12 24 Oude Wetering, Kerstavonddienst [Lithurgie], Jes 40, 1-11

64 12 24 Oude Wetering, Kerstavonddienst, Luk 2, 1-5

64 12 25 Oude Wetering, Kerstfeest, Luk 2, 6-14

64 12 27 Oude Wetering, Luk 2, 15-20

64 12 31 Oude Wetering, Franeker 75 12 30, Oudjaarsavond, Luk 2, 29-30

65 01 01 Oude Wetering, Nieuwjaar, Luk 2, 34-35

65 01 03 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 7, 7, Doop Arie Leendert Verbeek

65 01 10 Oude Wetering, Avondmaal

65 01 10 Oude Wetering, Avondmaal, Joh 12, 24, Joh 2, 15

65 01 10 Oude Wetering, Boechout, Avondmaal

65 01 17 Oude Wetering, Matt 6, 19-21

65 02 07 Oude Wetering, Matt 3, 13-15 Doop Willemina Tamboer

65 02 07 Oude Wetering, Matt 5, 6

65 02 21 Oude Wetering, Antwerpen, Joh 9, 1-7 Doop Jacqueline Bos, Aletta Kant, Trinette Knibbe

65 02 28 Oude Wetering, Antwerpen, 1e Lijdenszondag, Joh 9, 8-34

65 03 07 Oude Wetering, Antwerpen, Joh 9, 35-41

65 03 10 Oude Wetering, Bidstond, Ps 126

65 03 14 Oude Wetering, Luk 23, 8-11

65 03 28 Oude Wetering, Matt 21, 15-16

65 04 04 Oude Wetering, Antwerpen, Lukas 22_ 27

65 04 04 Oude Wetering, Openbare geloofsbelijdenis, Open. 14, 1-5

65 04 11 Oude Wetering, Avondmaalsdienst, Joh 13, 12-17, Joh 17, 11-17, Joh 18, 33-38, Joh 19, 17-19 en 28-30, Joh 20, 1 en 11-17

65 04 11 Oude Wetering, Avondmaalsdienst, Joh 28, 8

65 04 16 Oude Wetering, Goede Vrijdag, Matt 27,45

65 04 18 Oude Wetering, Antwerpen, Eerste Paasmorgen, Matt 28, 5-15 Doop Gerrit Vergunst

65 04 18 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker, Voorschoten, Eerste Paasdag, Joh_ 20, 19

65 05 02 Oude Wetering, Matt 20, 1-16 Doop Petronella Biesbroek

65 05 04 […], 2 Cor 12, 9

65 05 16 Oude Wetering, 07 12 Antwerpen, 2 Cor 2, 14a

65 05 16 Oude Wetering, Ha.rl. Oostzijde, Woubrugge, Boechout, Open 1, 4-5

65 05 27 Oude Wetering, Hemelvaarstdag, Hand 1, 9

65 05 30 Oude Wetering, Ex 14, 8b

65 06 06 Oude Wetering, Antwerpen, Hand 2, 12b

65 06 27 Oude Wetering, Antwerpen, Avondmaalsdienst, Open 2, 17

65 06 27 Oude Wetering, Avondmaalsdienst

65 07 04 Oude Wetering, Open 3, 1-6

65 07 11 Oude Wetering, Open 2, 8-11

65 07 11 Sassenheim, Nootdorp, Winsum, Open 1, 4-5a

65 07 25 Oude Wetering, Antwerpen, Ruth 1, 1-7a

65 08 01 Oude Wetering, Antwerpen, Ruth 1, 7-16a

65 08 08 Oude Wetering, Antwerpen, Ruth 1, 16b-17

65 08 08 Oude Wetering, Franeker, Ps 148

65 08 15 Oude Wetering, Antwerpen, Ruth 1, 18 tot 2, 2

65 08 22 Leiden, Gen 1, 1-8 en 20-23, Ps 74, 12-23

65 08 22 Leiden, Ps 148

65 08 29 Oude Wetering, Ruth 2, 3-13

65 08 29 Oude Wetering, Ruth 2, 13-23

65 08 30 […], Deut 34, 1-8

65 09 05 Oude Wetering, Antwerpen, Marc 10, 13-16, Doop Catharina Wesselius, Johanna Kroon

65 09 05 Oude Wetering, Matt 9, 1,2, Bevestiging J. Bos, H. Reijnga, C.H. van Scherpenzeel, J. Vreeken, W. Raaphorst tot diaken

65 09 12 Oude Wetering, Rotterdam Westzeedijk, Franeker, Gen 13, 10-11 en 14-15

65 09 12 Oude Wetering, Rotterdam, Antwerpen, Gen 41, 40-41

65 09 26 Oude Wetering, Antwerpen, Fil 4, 4, Doop Albert Tukker van der Luit

65 10 03 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker, Rom 13, 11-14

65 10 10 Oude Wetering, Avondmaal en dankzegging, Joh 16, 33

65 10 10 Oude Wetering, Avondmaalsdienst, Ps 116, 1-4

65 10 10 Oude Wetering, Franeker, Woubrugge, Boechout, Antwerpen, Jac 1, 19-27

65 10 10 Oude Wetering, Joh 6, 32-40 en 48-51

65 10 31 Oude Wetering, Ps 107, 23-32, Openbare belijdenis Herman en Rida Gortzak, Kerkhervorming

65 11 07 Oude Wetering, Dankdag, Luk 5,11

65 11 14 Oude Wetering, Franeker 74 10 03, Sexbierumer Vaartplan 81 11 01, Zendingszondag, Hand 19, 13-20

65 11 14 Oude Wetering, Hand 28, 30-31

65 11 28 Oude Wetering, Antwerpen, Fil 4, 13

65 11 28 Oude Wetering, Eerste Adventszondag, Ps 24

65 11 28 Oude Wetering, Zaterdag voor advent

65 12 12 Oude Wetering, Gen 1, 1-3 en 2, 1-4a

65 12 12 Oude Wetering, Jer 31, 18a en 20, Aankondiging huwelijk Peter Verhoeven en Adriana Vreeken en Jasper Gerritsen en Neeltje de Wit

65 12 19 Oude Wetering, Franeker, Matt 1, 1-17

65 12 25 Oude Wetering, Antwerken, Franeker, Eerste Kerstdag, Matt 1, 18-25

65 12 26 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker, Tweede Kerstdag, Matt 2, 1-11

65 12 26, Oude Wetering, Tweede Kerstdag, Matt 2

65 12 31 Oude Wetering, Oudjaarsavond, Ps 57, 8a-9b

65 Kerstviering LTS en Bejaardenavond

66 04 03 Oude Wetering, Avondmaal, Joh 19,1-12, Avondmaal met de zieken

67 10 22 Antwerpen, Pernis 73 11 18, 1 Kon, 17[.]

68 01 07 Antwerpen, Brussel, Boechert, Bijla […], […], Luk 12, 16-21

eind augustus preek scan0635

Pamflet Geref. Jeugdwerk _Durf je ja te zeggen_

Stempel Pastorie Gereformeerde Kerk van Oude en Nieuwe Wetering

66 01 01 Oude Wetering, Jes 46, 3 en 4

66 01 08 Oude Wetering, H. Avondmaal viering, _att

66 01 09 Oude Wetering, Antwerpen, H.Avondmaal en dankzegging, M[t], 11, 28

66 01 09 Oude Wetering, Avondmaalsdienst, […] en 66 05 15 Oude Wetering, 1 Cor 15, 29-32(1)

66 01 09 Oude Wetering, Avondmaalsdienst, […] en 66 05 15 Oude Wetering, 1 Cor 15, 29-32

66 01 16 Oude Wetering, […] Boechout door Jan van Dam, Matt 8, 16

66 02 06 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 4, 1-4, Doop Cornelia Buis, Arjen van Tol, Charlotte, Raaphorst

66 02 06 Oude Wetering, Franeker, zondag 28_75, Exo 12, 21-28 en Luk 22, 14-20

66 02 13 Oude Wetering, Zondag 28_76 en 29, Joh 6, 32-35 en 48-58

66 02 27 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 4, 6-11(1)

66 02 27 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 4, 6-11

66 02 27 Oude Wetering, zondag 30_80, Hebr 7, 25-28, 9, 24-26 en 10, 1-18(1)

66 02 27 Oude Wetering, zondag 30_80, Hebr 7, 25-28, 9, 24-26 en 10, 1-18

66 03 06 Oude Wetering, Antwerpen, Marc 14, 3-9

66 03 09 Oude Wetering, Bidstond, Ps 85(1)

66 03 09 Oude Wetering, Bidstond, Ps 85

66 03 13 Oude Wetering, Antwerpen 70 03 01, Luk 22, 60-62, Doop Abraham Nugteren

66 03 13 Oude Wetering, Luk 16, 19-23

66 03 27 Oude Wetering, Antwerpen, Openb. Geloofsbelijdenis, Joh 10

66 03 27 Oude Wetering, Franeker 73 09 23, Voorbereiding H.A. Zondag 30_81, Matt 22, 1-14,

66 04 03 Oude Wetering, Avondmaalsdienst

66 04 03 Oude Wetering, H.A. en Dankzegging, Joh 19, 5 Zie de mens

66 04 08 Oude Wetering, Matt 27, 51

66 04 10 Oude Wetering, Eerste Paasdag, Matt 28, 4, 5 , 10a

66 04 16 Oude Wetering, Petr 2, 24b en 25

66 04 24 Oude Wetering, Zevenhuizen, Franeker, 1 Cor 15, 1-11

66 04 24 Oude Wetering, Zondag 30_82 en 31, Exe 33, 7-11, Matt 18, 15-18, Matt 13, 24-30

66 05 01 Oude Wetering, 1 Cor 15, 12-20a

66 05 01 Oude Wetering, Zondag 32

66 05 15 Oude Wetering, 1 Cor 15, 29-32

66 05 19 Oude Wetering, Antwerpen, Franeker, Hemelvaartsdag, Hand 1, 9-11

66 05 29 Oude Wetering, Antwerpen, Hand 2, 1 en 33

66 05 29 Oude Wetering, Pinksteren, Hand 2, 12b en 37b

66 06 25 [Lithurgie]

66 06 26 Oude Wetering, Antwerpen, H.Avondmaal en Dankzegging, Matt 8, 2-3

66 06 26 Oude Wetering, H. Avondmaal,

66 07 03 Oude Wetering, Antwerpen 67 11 19, Oegstgeest, Sam 1, 4-11

66 07 10 Oude Wetering, 1 Sam 2, 35a

66 07 10 Oude Wetering, Zondag 33

66 07 17 Oude Wetering, 1 Sam 3, 1(1)

66 07 17 Oude Wetering, 1 Sam 3, 1

66 07 17 Oude Wetering, 1 Sam 3, 10

66 07 24 Nieuwkoop en W. Verlaat, Bergen (N.H.), Matt 22, 35-40

66 07 31 Oude Wetering, Zondag 34, Exo 20, 1

66 08 07 Oude Wetering, Zondag 34_94, 95

66 08 14 Oude Wetering, [F…], 1 Sam 4, 3 en 21-22

66 08 21 Oude Wetering, 1 Sam 6, 13 en 7, 2

66 08 21 Oude Wetering, Zondag 35, Deut 4, 1-20 en Coll 1, 15-20

66 09 04 Oude Wetering, Franeker 75 09 14, Ruth 7, 1-23, Bevestiging ambtsdragers Nicolaas Knibbe, Gerardus Meijer

66 09 11 [Lithurgie Jeugdzondag]

66 09 11 Oude Wetering, Jeugdzondag avonddienst 2 Thim 2, 1-8

66 10 16 Oude Wetering,

66 10 23 Oude Wetering, Zondag 36, 99-100

66 10 24 Oude Wetering, Antwerpen, […], Gal 2, 11-14

66 11 06 Oude Wetering, Gen 32, 22-31

66 11 09 Oude Wetering, Danksuur, Deut 8, 18

66 11 20 Oude Wetering, Matt 18, 1-12, Schoolslag(1)

66 11 20 Oude Wetering, Matt 18, 1-12, Schoolslag

66 11 20 Oude Wetering, Woubrugge, Antwerpen, 1 Thim 1, 15-16

66 11 27 Oude Wetering, Franeker 73 02 11, Zondag 38 Wat gebiedt God in het vierde gebod_, Overlijden Geertje van Tolpdf

66 12 11 Oude Wetering, Franeker 73 02 18, Efez 5, 1-9, Ps 78, 1-11, Zondag 39 Wat wil God in het vijfde gebod_

66 12 11 Oude Wetering, Franeker 78 12 10, Derde advent, Jes 60, 1-3

66 12 18 Oude Wetering, Vierde Advent, Jes 45, 8

66 12 25 Oude Wetering, Eerste Kerstdag, Avonddienst, Joh 1, 1-13pdf

66 12 25 Oude Wetering, Eerste Kerstdag, Luk 2, 11(1)

66 12 25 Oude Wetering, Eerste Kerstdag, Luk 2, 11

66 12 31 Oude Wetering, Antwerpen 68, Franeker, Oudjaarsavond, Luk 9, 62

67 01 01 Oude Wetering, Nieuwjaarsmorgen, Luk 15, 24 en 32

67 04 16 Oegstgeest, 1 Sam 1, 1-20 en 2, 1-10

71 07 25 Pulderbos, Sassenheim 74 06 07, Aar+Amstel, Deut 21, 22-32, 32, 44-47, 33, 1 en 26-29

Aantekeningen 6

Aantekeningen 2

Aantekeningen 3

Aantekeningen 4

Aantekeningen 5

Aantekeningen

67 01 01 Oude Wetering, Nieuwjaarsmorgen, Luk 15, 24 en 32

67 01 07 Oude Wetering, Heilige Avondmaal, Luk 5, 27-32

67 01 08 Oude Wetering, Avondmaalsdienst(1)

67 01 08 Oude Wetering, Avondmaalsdienst

67 01 08 Oude Wetering, Dankzegging Heilige Avondmaal, Hebr 13, 1-16

67 01 22 Oud Wetering, Pernis, Antwerpen, Joh 4, 28-29

67 01 22 Oude Wetering, [m.en.e.n], Joh 4, 4 en 7

67 01 22 Winsum, Zondag 48

67 01 29 Oude Wetering, Winsum, […]. […] Leiderdorp, Pernis, Joh 5, 8 en 9

67 02 12 Oude Wetering, Franeker, Tweede Lijdenszondag, Luk 9, 33-46, 67 07 23 Oudewater, Joh 5, 1-18 en Joh 5, 8, 9

67 02 12 Oude Wetering, Ps 98, 1 en 4, Hand 26, 24-25

67 02 19 […], Zondag 40

67 02 19 Oude Wetering, Antwerpen, Hollum 78 02 12, Derde Lijdenszondag,Luk 18, 31-43

67 03 08 Oude Wetering, Bidstond, Luk 11, 1, 2a en 3

67 03 12 Oude Wetering, Antwerpen, 2 Sam 15 en Matt 26

67 03 12 Oude Wetering, Zevenhuizen 67 04 26, Antwerpen 67 10 29, Doop + 67 08 05 Leimuiden Doop Cornelis Windhorst

67 03 24 Oude Wetering, Goede Vrijdag, Joh 19, 36-37

67 03 26 Oude Wetering, Eerste Paasdag, Avonddienst, Luk 24, 21-27 en Rom 10, 4-15

67 03 26 Oude Wetering, Eerste Paasdag, Rom 13, 8-14, Mark 16, 1-8

67 03 27 Oude Wetering, Tweede Paasdag, Rom 10, 9, Joh 11, 16, 14, 1-7, 20, 24-31

67 04 02 Oude Wetering, Antwerpen, Matt 10, 32, Openbare Geloofsbelijdenis

67 04 08 Oude Wetering, Luk 5, 27-32, Heilige Avondmaal

67 04 09 Oude Wetering, Joh 14, 28, H.A. + Dankzegging

67 04 30 Oude Wetering, Ps 98 en Joh 16, 13, Openbare belijdenis Nel Windhorst en Aad de Jong

67 04 30 Oude Wetering, Zondag 41

67 05 04 Oude Wetering, Hemelvaartsdag, Mark 16, 19-20, Luk 24, 50-53, Hand 1, 9-11, Matt 28, 20

67 05 14 Oude Wetering, Pinksteren, Ezec 37, 1-14

67 05 14, Oude Wetering, Pinksteren, Joh 14, 22-23

67 05 21 Oude Wetering, Aar + Amstel, Antwerpen, 2 Cor 12, 9

67 05 21 Oude Wetering, Franeker, Antwerpen, Hand 3, 6[b_]

67 06 04 Nieuw Vennep, Alphen[_]. Leiden, Franeker 77 08 21, Pred 1, 1

67 06 04 Oude Wetering, 67 07 09 Winsum, Franeker 74 06 09, Hand 4, 32 – 5, 11

67 06 25 Oude Wetering, Avondmaalsdienst(1)

67 06 25 Oude Wetering, Avondmaalsdienst

67 06 25 Oude Wetering, H.A. en Dankzegging, Matt 5, 15-16

67 07 02 Oude Wetering, Zondag 42

67 07 30 Oude Wetering, [M…uun 67 08 05], Gen 18

67 10 01 Oude Wetering, Afscheidsdienst Ps. 146, vs 5a, 6b toespraken,

67 10 18 Antwerpen, Intrede Luk. 4.10-30, 4.21 Toespraken Jan Sap

67 10 18 Antwerpen, Intrede Orde van Dienst

scan 660049[z.d.] [z.p] …