Winsum

Nieuwjaarsdag, Joh 2, 1-11 leven tussen de tijd in, nog niet, een nieuw jaar

60 01 d1 Winsum, Rom 11, 25-36, Matth 15, 21-28 Zondag x

60 01 dd Winsum, Deut 16, 1-8, 1 Cor 11, 23-30, Avondmaal pagina 2

60 01 dd Winsum, Deut 16, 1-8, 1 Cor 11, 23-30, Avondmaal

60 03 08 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid Matth 6, 31-33, Ps 8, 1 ,4,6,9 . zelf werken en vertrouwen, ons dagelijks brood

60 03 dd Winsum, Matth 26,

60 04 24 Winsum, Joh 21, 1-15 na pasen

60 04 dd Winsum, Hebr. 13, 10-13, Numeri 12, 10-16, 15, 32-36 H.A. en nabetrachting

60 05 29 doopdienst [schriftlezing] zondag 34 opstanding van de doden

60 06 12 doopdienst Kol. 1 9-20 zondag 35 (ver)Beelden van God, geheim van Zijn verbond

60 07 03 Winsum, [schriftlezing] zondag 36 stilte, spreken, de naam

60 07 03 Winsum, Matth 18, 12-30 Gebed naHA

60 07 03 Winsum, Matth 18, 12-30, Voorbereiding HA, doop Jacoba Walda

60 07 10 Winsum, Gal 6, 11-16, dankzegging H. Avondmaal

60 07 17 Winsum, [schriftlezing] zondag 37 het verbond van de doop, trouw, geloften

60 07 17 Winsum, Hebr 11, 17-19, Gen 22, 1-19 Doop Rinske en Hendrika Voolstra

60 07 31 Winsum, Deut 5, 12-15, Jes 58, 13-14, Luk 6, 1-5 zondag 38 vierde gebod, sabbath, geboden van God

59 11 29 Winsum, Matth 21, 33-4, Jes 5, 1-7 Schrift 14

59 12 06 Winsum, Fil 2, Preek 1, Schrift 16,

59 12 13, Winsum, Jes 9, 1-5, Jes 7, 1-17, Jes 8,23, Jes 9, 1-6,

59 12 20 Winsum, Joh 6, 56, Joh 6, 1-15, 22-31, Joh 6, 52-58 HA

59 12 24 Schrift 11, Preek, Kerstavond

59 12 24 Winsum, Kerstavond, Hervormde Kerk, Luk 2, 51b-53

59 12 24 Winsum, Liturgie Kerstnachtdienst

59 12 25 Winsum, Eerste Kerstdag, Luk 2, 8-14,20a, Fil 1, 5-11

59 12 dd Winsum, Luk 10, 25-37, Matth 18, 21-35 onbarmhartige medeslaaf, barmhartige samaritaan

59 12 dd Winsum, Matth 21, 33-44, Jes 5, 1-17 [dubbeling 60 12 04]

59 12 dd, 31 Winsum, Oudjaarsavond, Ps 114

59 dd mm Winsum~ Fil 2,5

60 07 31 Winsum, Matth 25, 14-30, Ps. 92 vers 1 2

60 07 31 Winsum, Sexbierum, Hollum, Matth 25, 14-30, parabel van de talenten en het koninkrijk Gods

60 07 dd Winsum, Pinksteren, Handelingen 2, 1 tot 4,60 01 01 Winsum,

60 08 07 Winsum, [schriftlezing] zondag 39 vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, spanning gezin en God

60 08 07 Winsum, Matth 11 28 onvolledig

60 08 14 Winsum, Gen 5

60 08 21 Winsum, 1 Joh 2, 1-11 zondag 40 zesde gebod, gij zult niet doodslaan, vervulling van de wet, liefde boven neutraliteit

60 08 21 Winsum, Job 1, 6-12, 20-22

60 08 28 Winum, Job 2, 43 1-3

60 09 04 Winsum, [schriftlezing] zondag 41 zevende gebod lichamelijkheid, zuiverheid, zonde, boete

60 09 04 Winsum, Job 19,2160 09 11 Winsum, 1 Thim 6, 3-13 zondag 42 achtste gebod, dienst en dienstbaarheid, werk

60 09 11 Winsum, Rom 3, 21-30, Job 39, 34-40,9 Job 42 5,6,10

60 09 18 Winsum, Luk 5, 27-29, Geloofsbeleidenis, geboorte C.A. Verhoog jr.

60 09 25 Winsum, Gen 20, Gen 12, 1-9

60 09 dd Winsum, vanaf pagina 5 Abraham en Lot

60 10 02 Winsum, Joh 6, 12-19, 1 Joh 1, 5-2, 2 zondag 43, woord en waarheid in Jesus

60 10 02 Winsum, Matth 7,7, Matth 13, 44-46, Matth 16, 13-17, 1 Tim 3, 16 Voorbereiding H.A., Doop Kees Verhoog, De Groot, Greidanus,

60 10 02 Winsum, ps. 107, 43 pagina 10

60 10 02 Winsum, ps. 107, 43, 1 Thess. 5,18 dankstond gewas en arbeid

60 10 09 Winsum, Luk 18, 9-14, Phil 3, 2-16 Nabetrachting H.A.

60 10 16 Winsum, 2 Petr 2, 4-10a, Gen 13

60 10 16 Winsum, Ps 1 en Ps 119, 97-104 zondag 44, zelfonderzoek, toetsing, Gods felle zoeklichten, avondmaal

60 10 23 Winsum, Gen 18, 16-33, Ps. 14

60 11 06 Winsum, 1 Cor 13, 12, Ex 33, 18-23 Num 12, 1,9

60 11 13, 11 20 Winsum, Jer. 45, Jer, 36, 1-10, 21-32 Fekkes, Leijendekker ouderlingen

60 11 16 Winsum, 1 Kon 8, 22-36 zondag 45, kind zijn, bidden

60 11 27 Winsum, ps. 22, 3, 4, Ps. 77, Klaagl. 3, 16-33

60 11 27bis Winsum, ps. 22, 3,4, Ps. 77, Klaagl. 3, 16-33

60 12 04 Winsum, Luk 11, 1-13 zondag 46 bidden, leren bidden door Jesus

60 12 11 Winsum, Joh 17, 1-12, Ps 135, zondag 47, hoogepriesterlijk gebed, bidden tot de Vader, schikken en richten in gebed

60 12 11 Winsum, Luk 1, 7-13 diakenweiding J. Fekken, B. Hoeksema

60 12 11 Winsum, ps 135, zondag 47, geen preek

60 12 18 Winsum, Luk 7,1-10 pagina 11

60 12 18 Winsum, Wijnaldum, Luk 7, 1-10, 6b-7, Jes. 64

60 12 24 Winsum, Kerstavond Liturgieboek zangdienst

60 12 25 Winsum, Kerstmiddag 1 Kor 1, 18-31, Matth , 2-12 kerstpreek en gebed

60 12 25 Winsum, Kerstmorgen Luk 2, 1-20 kerstpreek

60 12 31 Winsum, Jes 46, 3,4 Oudejaarsavond, is ook 66 01 01 Oude Wetering

60 mm dd – doopdienst Psalm 105 zondag 27 doop Winsum

60 mm dd – Hand 8, 26-40, zondag 25 sacramenten

60 mm dd – 1 Joh 4, 7-21 zondag 32 Volgen van Gods geboden

60 mm dd – doopdienst Matth 18, 12-20 zondag 31 Koninkrijk Gods

60 mm dd – doopdienst [schriftlezing] zondag 29 H. Avondmaal

60 mm dd – doopdienst [schriftlezing] zondag 33 liefhebben en bekeren

60 mm dd – Ps 23, Hebr 12, 18-24 zondag 28 doop

60 mm dd – Ps. 51 1,5-5 Matth 3 1-17 Ap 7, 9-17 zondag 26 doop en verbond

60 mm dd Joh 12, 20-36

60 mm dd Luk 22,54-62, 2 Tim 2, 1-13,

60 mm dd Winsum, Goede Vrijdag Matth 27, 57-60 kruisdood, vervulling van profetieën, arm en rijk in leven en dood

60 mm dd Winsum, Hemelvaart [Evangelie]24,50-53

60 mm dd Winsum, Joh 13, 12-15 Nabetrachting HA

60 mm dd Winsum, Joh, 13, 12-15, 1-17 Nabetrachting HA

60 mm dd Winsum, Luk 22, 54-62, 2 Tim 2, 1-13 Verloochening van Petrus

60 mm dd Winsum, Matth 26, 36-46, 2 Cor 5, 11-21, Gethsemane

60 mm dd Winsum, Matth. 26, 59-68, Jesaja 35 Jezus voor de raad

60 mm dd Winsum, Pasen 09.00 Matth 27, 61-28,15 Matth 28, 1-10 toeschouwen en deelnemen aan Pasen

60 mm dd Winsum, Pasen 13.30 Franeker, Joh 22 Thomas, twijfel, vinden en gevonden worden

60 mm dd Winsum, Pinksteren Rom 8, 18-30

60 mm dd Winsum, Ps. 36, 2 Deutr. 16, 1-8 1 Cor 11, 23-29 Voorbereiding H.A. Gedenkt

60 mm dd Winsun, Goede Vrijdag, kruisdood

60 mm dd, lofzang

jj mm dd Plaats, Gez. 39 3 Geloofsbelijdenis

jj mm dd Winsum, Dongrijp, Matth. 4, 1-11

jj mm dd Winsum, Joh. 12 1-8 [pagina 1-8]

jj mm dd Winsum, Joh. 12 1-8 [pagina 9]

61 01 01 Winsum, Nieuwjaarsdag, Matth 9, 1-8

61 01 08 Winsum, Matth 9, 14 15a, Op 19, 6-10, Matth 9, 9-17, Dankzegging HA

61 01 22 Winsum, Joh 4, 13-18, Joh 4, 4-30, 39-4, preek

61 01 22 Winsum, Joh 4, 13-18, Joh 4, 4-30, 39-42 blad

61 01 29 Winsum, Mar 2, 23-Mar 3,6 en Luk 13, 10-17 Werken op de Shabbath, werken van liefde en de wet – deel 1,2

61 01 29 Winsum, Mar 2, 23-Mar 3,6 en Luk 13, 10-17 Werken op de Shabbath, werken van liefde en de wet – deel 2,2

61 01 dd bis Winsum, onbekend HA

61 01 dd Winsum, onbekend, HA, deel 1,2

61 01 dd Winsum, onbekend, HA, deel 2,2

61 02 05 Winsum, Luk 7, 17-23, Jes 29. 17-24, Jes 35, 1-10 Johannes de Doper gevangen, geen aanstoot nemen, preek 2,2

61 02 05 Winsum, Luk 7, 17-23, Jes 29. 17-24, Jes 35, 1-10 Johannes de Doper gevangen, geen aanstoot nemen, preek, deel 1,2

61 02 12 Winsum, Ps 23, Joh 10, 1-30 Joh 10, 11a, 27 Doop Bote Miedema, Belijdenis Wypke Zijlstra, De Goede Herder– deel 2,2

61 02 12 Winsum, Ps 23, Joh 10, 1-30 Joh 10, 11a, 27 Doop Bote Miedema, De Goede Herder – deel 1,2

61 03 08 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid, Ps 123 1, 2

61 03 12 Winsum, Joh 12, 12-15, 1 Sam 18, 6-11, Joh 12, 12-19 Intochten van David en Jesus, afgunst van Saul en Farizeeën

61 03 19 Winsum, Joh 13, 21-30 Het verraad van Judas

61 03 26 Winsum, Luk 23, 26-31, Rom 11, 11-24 Lijdensweg naar Golgotha

61 03 31 Winsum, Goede Vrijdag, Matth 27, 45,46a,55,56 deel 1,2

61 03 31 Winsum, Goede Vrijdag, Matth 27, 45,46a,55,56, deel 2,2

61 04 02 Winsum, Pasen, Joh 20, 1-18, Doop Eleonora Wiersma, Johannes Broersma

61 04 09 Winsum, Luk 24, 25-26, 30-32, Luk, 24 13-15, Voorbereiding HA, Belijdenis Geertje Bakker

61 04 13 Winsum Huwelijk R-Klaas, Gen 24, 62-67, Rom 15, 7 deel 2,3

61 04 13 Winsum Huwelijk R-Klaas, Gen 24, 62-67, Rom 15, 7 deel 1,3

61 04 13 Winsum Huwelijk R-Klaas, Gen 24, 62-67, Rom 15, 7 deel 3,3

61 04 16 Winsum, Luk 15, 22a, Rom 13, 14a, Col 3, 5-17, Nabetrachting HA

61 04 23 Winsum, Joh 21, 15-17, Joh 21, 15-23 Jezus verschijnt aan de leerlingen

61 04 30 Winsum, Luk 10, 38-42, Jes 55, Martha en Maria, deel 1,2

61 04 30 Winsum, Luk 10, 38-42, Jes 55, Martha en Maria, deel 2,2

61 05 07 Winsum, 1 Tim 1, 15-16, 1 Tim 1, bijzonder gebed voor de kwestie Nieuw-Guinea

61 05 11 Winsum, Hemelvaart, Hebr 6, 19-20. Hand 1,1-11, Hogepriesterschap van Jesus

61 05 21 Winsum, Pinksteren, Hand 2, 17a, 11, Hand 2, 1-21, Doop Pieter Greidanus, deel 1,2

61 05 21 Winsum, Pinkstermiddag, Hand 2, 12-14, 35-37, Hans 2, 22-42

61 05 21 Winsum, Pinkstermorgen, Hand 2, 17a, 11, Hand 2, 1-21, Doop Pieter Greidanus, deel 2,2

61 06 25 Winsum, 2 Cor 6, 1-10, 2 Cor 1, 1-11

61 07 09 Winsum, 2 Cor 5, 20, 2 Cor 5, 11-12 Voorbereiding HA

61 07 16 Winsum, onbekend, deel 1,2

61 07 16 Winsum, Ps 103, 1-5, 2 Sam 24, 1-17, Dankzegging HA

61 07 30 Winsum, 2 Cor 12, 9a, 1 Cor 1, 18-32, 1 Cor 1, 12-10 Huwelijk Aafke Sybesma, Klaas Nijdam

61 08 02 Winsum, Huwelijk Aafke Sybesma-Klaas Nijdam, Gen 2, 8-25, Gen 2, 18, 20b, 23

61 08 06 Winsum, Gen 32, 1-21, Hos 12, 1-7 Jacobs worsteling, Israel, deel 1,2

61 08 06 Winsum, Gen 32, 1-31, Hos 12, 1-7, Jacobs worsteling, Israel, deel 2,2

61 08 06 Winsum, Gen 32, 22-32, Jacobs worsteling, deel 1,3

61 08 06 Winsum, Gen 32, 22-32, Jacobs worsteling, deel 2,3

61 08 06 Winsum, Gen 32, 22-32, Jacobs worsteling, deel 3,3

61 08 20 Winsum, Gen 47, 6-9 Gen 35, 16-20, Ps 39

61 08 27 Winsum, Gen 39, 1-2, 7-12, Gen 37, 23-30, 39 1-20, deel 1,2

61 09 13 Winsum, Huwelijk Anneke Fekkes-Piet Ferwerda, Ps 127, 1,2 Hoogl 4, 1-15. Hoogl 5, 2-7

61 09 17 Winsum, Deut 31, 11,12, Deut 33, 27b, Deut 31, 14-30, Deut 32, 44 -Deut 34,1 Doop Freerk, Ane Paulus Hoving

61 10 01, Winsum, Ex 31, 1-34 aantekeningen

61 10 01, Winsum, Ex 32, 1-34

61 10 15 Winsum, Matth 5, 31a-14a

61 10 22 Winsum, 1 Kon 17, 1-3

61 10 27 Winsum huwelijksdienst, Hl 8,6

61 11 05 Winsum, Sexbierum, 1 kon 18, 3-4

61 11 23 Winsum, Begravenis mevr. Hiemstra-Hofstra, Ps 23, Op 7, 9-17

61 12 17 Winsum, Jes 40, 1-5

61 12 24 Winsum, Kerstavond, uitnodiging

61 12 25 Winsum, Eerste Kerstdag, Luk 2, 9, Fil 2, 1-12

61 12 26 Winsum, Tweede Kerstdag Liturgie

61 12 26 Winsum, Tweede Kerstdag, Luk 2, 19 kladaantekeningen

61 12 26 Winsum, Tweede Kerstdag, Luk 2, 19

61 12 31 Winsum, Sexbierum, Oudjaarsdag, Ps 90 – deel I

61 12 31 Winsum, Sexbierum, Oudjaarsdag, Ps. 90 deel II

61 mm dd Winsum, Begravenis dhr. Hofstra, 2 Cor 5,1 2 Cor 4,14-5,10

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. M. Meier-Vlink, 2 Cor 4, 16-5,10, Op 7,9-17, 2 Cor 5,1

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. N.J. Montagne-Kolijn, 2 Tim 4, 6-18

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. Tol Op 7, 9-17, Joh 10, 7-15

61 mm dd Winsum, Begravenis mevr. W.J. van der Meer-Heeringa 2 Tim 4, 6-18, 2 Tim 4, 7-8

62 01 01 Winsum, Nieuwjaarsdag Luk 3, 6, Jes 51, Luk 3, 1-6

62 01 07 Winsum, Luk 13 6-9, Luk 12,49-13,5 Voorbereiding HA

62 01 14 Winsum, Ps 25, 65 HA

62 01 14 Winsum, Ps 34, 7-15 Dankzegging HA, deel 1,3

62 01 14 Winsum, Ps 34, 7-15 Dankzegging HA, deel 2,3

62 01 14 Winsum, Ps 34, 7-15 Dankzegging HA, deel 3,3

62 01 21 Winsum, Joh 19, 1-16, Zondag 15 HB vraag 38,39

62 01 21 Winsum, Mar 5, 1-20, Mar 3, 20-30, Vijf broden en twee vissen, abnormaliteit van het Evangelie

62 01 28 Winsum, Rom 5, 1-11, Zondag 16 HB vraag 40-42 deel 1,2

62 01 28 Winsum, Rom 5, 1-11, Zondag 16 HB vraag 40-42 fout

62 01 28 Winsum, Rom 5, 1-11, Zondag 16 HB vraag 40-42, deel 2,2

62 02 11 Winsum, Mar 6, 34-44, Ps 93, Mar 6, 45-52, deel 1,2

62 02 11 Winsum, Mar 6, 34-44, Ps 93, Mar 6, 45-52, deel 2,2

62 02 18 Winsum, Joh 3, 1-9, Joh 3, 1-9, Doop Gerrit Johan Verhoog, deel 1,2

62 02 18 Winsum, Joh 3, 1-9, Joh 3, 1-9, Doop Gerrit Johan Verhoog, deel 2,2

62 02 18 Winsum, Zondag 16 HB vraag 44, Nederdaling ter Helle

62 02 25 Winsum, Luk 16, 19-23, Jes 52,13-53,7, Luk 16, 19-31 Doop Boukje Bakker verso

62 02 25 Winsum, Luk 16, 19-23, Jes 52,13-53,7, Luk 16, 19-31 Doop Boukje Bakker

62 03 04 Winsum, Matth 21, 23-27, Matth 21, 12-17, 23-32

62 03 07 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid, Jac 5, 16-18, Rom 8, 31-39

62 03 18 Winsum, 1 Cor 15, 12-28, Zondag 17 HB

62 03 18 Winsum, Luk 9, 28-36, Luk 9, 18-27 [dubbeling 67 02 12 Oude Wetering]

62 03 20 Winsum, Begravenis mevr. Hiddinga

62 03 26 Winsum, Luk 24, 50-53, Hebr 9,24-28, Zondag 18 HB, vraag 46-48 Doop Tjerk Jochem Wynia

62 04 01 Winsum, Luk 22, 27b, Joh 13, 1-17, Luk 22, 7-30 Voorbereiding HA

62 04 01 Winsum, Luk 22, 31-32, Mar 14, 26-31, Belijdenis Linze Kloosterman, Renkse Leijendekker, Theodora Zijlstra

62 04 08 Winsum, Gez 50, 1,2 HA

62 04 08 Winsum, Joh 19, 5b, Joh 19, 1-16 Dankzegging HA, deel 1,2

62 04 08 Winsum, Joh 19, 5b, Joh 19, 1-16 Dankzegging HA, deel 2,2

62 04 15 Winsum, Luk 23, 26, Hebr 13, 10-13, Luk 23, 25-33

62 04 20 Winsum, Goede Vrijdag, Matth 27, 55-61, Matth 27 55, 56, 61

62 04 22 Winsum, Pasen, Joh 20,19, Luk 24, 1-12, Joh 20, 19-23 Doop Jantje Greidanus [dubbeling Voorschoten, Doop Johanna Hendrika Verhoog], deel 1,2

62 04 22 Winsum, Pasen, Joh 20,19, Luk 24, 1-12, Joh 20, 19-23 Doop Jantje Greidanus [dubbeling Voorschoten, Doop Johanna Hendrika Verhoog], deel 2,2

62 04 29 Winsum, 1 Cor 15, 16-20a, 1 Cor 15, 1-22, aank Huwelijk Jan Fekkes-Corry Scheffer

62 05 01 Winsum, Col 3, 12-24, Ex 15, 22-27, Huwelijk Jan Fekkes-Corrie Scheffer

62 05 06 Winsum, 1 Cor 15, 29-32, deel 1,2

62 05 06 Winsum, Col 2, 16-3,4, Hebr 7, 23-28, Zondag 18 HB vraag 49

62 05 13 Winsum, 1 Cor 15, 58, 1 Cor 15, 35-57

62 05 13 Winsum, Hebr 1, 1-14, Hebr 2, 5-9, Zondag 19 HB vraag 50,51

62 05 20 Winsum, Hand 1, 6-8, Luk 7, 18-23, Luk 13, 18-21, Hand 1, 1-11

62 05 27 Winsum, Matth 13, 24-30, Matth 13, 24-43

62 05 27 Winsum, Matth 25, 31-46, Zondag 19 HB vraag 52

62 06 03 Winsum, Matth 25, 1-13, Ps 16 [vaak herhaald]

62 06 10 Winsum, Pinkstermiddag, Eze 37, 1-14, Han 2, 37-47

62 06 10 Winsum, Pinkstermorgen, Han 2, 1-4a, Han 2, 1-21

62 07 01 Winsum, Luk 14, 16-18a, Jes 25, 6-9, Luk 14, 15-24, Voorbereiding HA verso

62 07 01 Winsum, Luk 14, 16-18a, Jes 25, 6-9, Luk 14, 15-24, Voorbereiding HA

62 07 08 Winsum, Lied 181, HA

62 07 08 Winsum, Op 2, 17, Ex 16, 11-15, Op 2, 12, 17 Dankzegging HA, doop Jeltje Trijntje Reitsma

62 07 15 Winsum, Op 2, 8-11, 2 Cor 6, 1-10 Doop Lýckele Miedema

62 07 15 Winsum, Rom 9-17, 22-27 Zondag 20 HB

62 07 22 Winsum, Hand 3,6, Hand 3, 1-10, 16, Hand 4, 5-12

62 07 22 Winsum, Ps 87, Ef 2, 11-22, Zondag 21 HB vraag 54

62 08 12 Winsum, 1 Petr 4, 7-19, 1 Joh 1, 1-4 Zondag 21 HB vraag 55 verso

62 08 12 Winsum, 1 Petr 4, 7-19, 1 Joh 1, 1-4 Zondag 21 HB vraag 55

62 08 14 Winsum, Huwelijk Jan Hanen-Nelly Wieringa~ Gen 2, 18, 20b, 23, Gen 2, 8-25

62 08 19 Winsum, 26, 24-25, Hand 25, 23-26,29 [Dubbeling Oudewetering]

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], deel 1,2

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], deel 2,2

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], deel 2,2bis

62 08 26 Winsum, Jer 2, 10-11, Jer 2, 1-28 [vier dubbelingen], pagina 10

62 08 26 Winsum, Luk 7, 36-50, Zondag 21 HB, vraag 56, deel 1,2

62 08 26 Winsum, Luk 7, 36-50, Zondag 21 HB, vraag 56, deel 2,2

62 09 02 Winsum, Jer 7, 3-4, Jer 7, 1-15 Valse gerustheid, daadkrachtig Christendom bis

62 09 02 Winsum, Jer 7, 3-4, Jer 7, 1-Valse gerustheid, daadkrachtig Christendom

62 09 02 Winsum, Ps 16, Jes 40, 1,2, Jes 40, 6-8, Zondag 22 HB, vraag 57, deel 1,2

62 09 02 Winsum, Zondag 22 HB, vraag 57, deel 1,2

62 09 09 Winsum, Jer 26, 7-15, Jer 26, 1-19

62 09 16 Winsum, Jer 28,5-11, Jer 28 Herkenbaarheid aan zending, deel 1,2

62 09 16 Winsum, Jer 28,5-11, Jer 28 Herkenbaarheid aan zending, deel 2,2

62 09 16 Winsum, Joh 17, 1-5, Ps 113, Zondag 22 HB, vraag 58

62 09 23 Winsum, Jer 32, 15, Jer 32,1-28, 36-44, deel 1,2

62 09 23 Winsum, Jer 32, 15, Jer 32,1-28, 36-44, deel 2,2

62 10 07 Winsum, Gal 3, 1-15, Zondag 23 HB vraag 59, Doop Ykje Fekkes

62 10 14 Winsum, Lied 37a, HA

62 10 28 Winsum, Rom 1, 15b-17, Rom 3, 21-30, Zondag 23 HB vraag 60,61

62 11 04 Winsum, Luk 17, 7-10, Rom 6, 15-23, Zondag 24 HB

62 11 04, Winsum, Op 10, 1-10, Op 10, 11, Op 11, 1, 2a

62 11 07 Winsum, Dankstond Gewas en Arbeid, Jes 55,13, Ps 72, Jes, 55

62 11 11 Winsum, Joh 16, 5-15, Rom 10,4-15, Zondag 25 HB, vraag 65

62 11 11 Winsum, Spr 27, 8, Gen 6, 5-14, Gen 7, 10-24 voorstel Ouderlingen Hofman, De Jong, diaken Greidanus, Kuipers

62 11 18 Winsum, Jona 1, 1-4, Jona 1

62 11 25 Winsum, Hebr 6, 9-20, Zondag 25 HB, vraag 66-68

62 11 25 Winsum, Jona 1,5-11, Rom 10, 16-21

62 12 02 Winsum, Jona 1, 12-17, Ps 139, 1-12, Jona 1,1-11 Ouderling Hofman, diaken Kuipers

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren verso deel 1,3

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren verso deel 2,3

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren verso deel 3,3

62 12 09 Winsum, Jona 2,4, Rom 8, 18-30, Jona 1,17-Jona 3,3 Doop Griet Douwine van Wieren

62 12 16 Winsum, Jona 3, 1-9, Jes 55, 4-7 verso

62 12 16 Winsum, Jona 3, 1-9, Jes 55, 4-7

62 12 23 Winsum, Jona 3,10-4,11, Ex 34, 5-10, Rom 2, 1-11 verso

62 12 23 Winsum, Jona 3,10-4,11, Ex 34, 5-10, Rom 2, 1-11

62 12 30 Winsum, 1 Petrus 4,7, 1 Cor 12, 1-11, 28-31 Ouderling Hofman, Diaken Kuipers

62 12 30 Winsum, 1 Petrus 4,7, 1 Cor 12, 1-11, 28-31 Ouderling Hofman, Diaken Kuipers

62 12 31 Winsum, Oudejaarsavond, Luk 2, 29-30, Luk 2, 25-35

62 mm dd onbekend

62 mm dd Winsum [In de paastijd] Ongelovige Thomas

62 mm dd Winsum onbekende verso

62 mm dd Winsum, Huwelijk Klaaske -Jacob, Num 6, 24-26, Ps 72

63 01 01 Winsum, Ps 121

63 01 06 Winsum, Matth 5,4, Jes 61, Voorbereiding HA

63 01 13 Winsum, Gezang 50, 1,2 Viering HA

63 01 13 Winsum, Matth 5,7 Dankzegging HA [75 02 02 Frankerer]

63 01 20 Winsum, Matth 5,3, Luk 16, 19-31, Luk 18, 9-14

63 02 03 Winsum, Matth 7,13-14, Matth 5,1,2, Matth 5, 13-16, 27-30, 38-48, Matth 6, 19-24, Matth 7,28-8,1 De Bergrede

63 02 10 Winsum, Matth 6, 19-21, Luk 12, 13-34

63 02 10 Winsum, middag, Deut 6, Joh 6, 44-51, Zondag 28 HB vraag 75

63 02 17 Winsum, Mar 6,16, Luk 23, 8-12, Matth 14, 12b-13a, Mar 6, 14-29, Doop Wijpke Wagenaar

63 02 17 Winsum, Mar 6,16, Luk 23,8, Matth 14,12b-13a

63 02 24 Winsum, Joh 9, 1-7, Ps 129, deel 1,2

63 02 24 Winsum, Joh 9, 1-7, Ps 129, deel 2,2 bis

63 02 24 Winsum, Joh 9, 1-7, Ps 129, deel 2,2

63 02 24 Winsum, middag, Joh 6, 52-63, Zondag 28 HB vraag 76, Zondag 29 HB, vraag 78,79

63 03 02 Winsum, Joh 9, 34b-41, Joh 9-8-34a

63 03 10 Ommen, Matth 23,37, Ps 2, 1,6, Matth 23,29-24,1

63 03 13 Winsum, Bidstond Gewas en Arbeid, Jer 14, 21-22

63 03 17 foutWinsum, Hebr 7, 25-28, Hebr 9, 24-26, Hebr 10, 1-18, Zondag 30 HB, vraag 80 Doop Sybe van der Ploeg

63 03 17 Winsum, Hebr 7, 25-28, Hebr 9, 24-26, Hebr 10, 1-18, Zondag 30 HB, vraag 80 Doop Sybe van der Ploeg

63 03 24 Winsum, Luk 23,33a,34a, Gen 4, 1-16

63 03 31 Winsum, Joh 19, 25-27, Mar 3, 31-35, Matth 16, 24-25

63 03 31 Winsum, middag, Matth 22,1-14 Zondag 30 Hb, vraag 81, deel 1,2

63 03 31 Winsum, middag, Matth 22,1-14 Zondag 30 Hb, vraag 81, deel 2,2

63 04 07 Winsum, Matth 27, 46, Ps 22, 1-22, Matth 27 45-50

63 04 12 Winsum, Goede Vrijdag, Luk 23, 33b, 43, Luk 23, 33-43

63 04 14 Winsum, Pasen, Matth 28, 1-4, Joh 20, 11-18, Hab 3, Jan Derk Bloemendaal

63 04 21 Winsum, 1 Cor 15,26, Rom 5

63 04 21 Winsum, middag, Gezang 50, HA

63 04 28 Winsum, Fil 1,1, 1 Sam 3, 1-10, Luk 17, 7-10 deel 1,2

63 04 28 Winsum, Fil 1,1, 1 Sam 3, 1-10, Luk 17, 7-10 deel 2,2

63 04 28 Winsum, middag, Eze 33, 1-11, Joh 20, 19-23 Zondag 30, Zondag 31 HB

63 05 05 Winsum, Fil 1, 3-6, Hand 16, 11-34, Fil 1, 3-11 Bevrijdingsdag en Wilhelmus

63 05 12 Winsum, Fil 1, 9-10, 1 Cor 13, Op 2, 1-7

63 05 12 Winsum, middag, Ps 116, Zondag 32 HB

63 05 23 Winsum, Hemelvaart, Fil 2, 9a, Joh 12, 32, Fil 2, 1-11

63 05 26 Winsum, Col 3, 1-17, Zondag 33 HB

63 06 02 Winsum, Pinkstermorgen, Han 2, 5-11, Gen 11, 1-9, Han 2, 1-18 [inhoud gebruikt in Oude Wetering]

63 06 03 Winsum, Pinkstermiddag, Rom 8, 16, Rom 8, 1-12, Efe 4, 25-32

63 06 23 Winsum, Fil 1, 21, Fil 1, 12-26 Doop Klaske Greidanus

63 06 30 Winsum, Ex 2,23-3,20 Zondag 34 HB, Doop Adriaantje Catherina Leistra

63 06 30 Winsum, Fil 3,7, Fil 3, 2-11, Voorbereiding HA

63 07 07 Winsum, Gezang 50,1,2, HA

63 07 07 Winsum, middag, Fil 3, 12-14, Hebr 12, 1-17, Fil 3, 7-11 Dankzegging HA

63 07 17 Winsum, Huwelijk Eke Leijendekker-Hendrik Coehoorn, 1 Thess 5,28

63 07 21 Winsum, Fil 4,4, Luk 15, 1-10, Fil 4, 1-7 Beroep ds. Zeldenrust naar Winsum

63 07 24 Winsum, Huwelijk Klaas en Berber Kuiken, Rom 8, 31,2, 1 Cor 13, Rom 8, 31-39

63 07 28 Winsum, Fil 4,13, 2 Cor 11,30-12,10, Fil 4, 10-13

63 08 04 Winsum, Ps. 27 wachten als oplossing voor de dubbelheid van hoop en verdriet

63 08 04 Winsum, zondag 35, Deut. 4, 1-20

63 08 18 Winsum, Richt. 5, 20, 24 Jaël en Debora, God gebruikt zowel de sterken en de zwakken

63 08 18 Winsum, zondag 36, Joh. 17, 1-6, 25, 26 God openbaart zich door zijn Naam

63 08 25 Winsum, Richt. 6, 12-14, 23, 29 Roeping van Gideon, Gods redding zelfs in onbeduidende hoeken

63 09 01 Winsum, Richt. 7, 15a Veldtocht van Gideon, vetrouwen in God, niet in wereldse getalen

63 09 22 Winsum, 1 Sam. 1, 9-11 Gezinnen, kinderloosheid, Hannah en Peninna

63 09 22 Winsum, zondag 38 Luk. 4, 12-22, 12-10-17, Rustagen, werken, ijver en luiheid

63 09 29 Winsum, 1 Sam. 2, 6-7 Vetrouwen in God bij tegenslag, Hannah en Pennina, Samuel en Jezus

63 10 04 Brief, Winsum, opzet brief over kerkblad

63 10 07 Winsum, 1 Sam. 2, 35a Priesterschap_ een functie onder hoogspanning

63 10 07 Winsum, Afscheid C.A. Verhoog, 1 Sam. 3, 10, geboorte van een profeet, geboorte

63 10 20 Oude Wet. Intrede C.A. Verhoog, Ps. 113 Hoogtronende God en horende gemeente

63 10 27 Oude Wet. Bevestiging, Doop, 1 Petr 4, 7-11 Bevestiging Nicolaas van den Berg, Jacob Schoenmaker ouderling, Willem Goedhart diaken, Doop Cornelia Ytsma

63 11 17 Winsum, Bevestiging, 1 Kon. 19, 19-21 Bevestiging ds. Geel, Elia en Elisa

63 mm dd Winsum, Fil 1,1, 1 Sam 3, 1-10, Luk 17,7-10 onvolledig

63 mm dd, Ps. 27 opschrift op verso p. 8

63 mm dd, Ps. 27 pagina 3-8